Podle starosty Boršova nad Vltavou Jana Zemana má být už brzy k dispozici důležitý úsek z Plané přes Homole do Boršova nad Vltavou. Komunikace bude měřit přes čtyři kilometry a o náklady ve výši 30 milionů korun se rovným dílem postarají vedle Boršova nad Vltavou i Homole a Planá. O tom, že bude hojně využívaná, Jan Zeman nepochybuje. Například v českobudějovické nemocnici pracuje z Boršova podle starosty stovka lidí. Cyklostezka bude zprovozněna do konce března 2022.

Do Boršova v březnu

O tom, že bude hojně využívaná, starosta Boršova nad Vltavou Jan Zeman nepochybuje. Posloužila by mnoha obyvatelům zmíněných obcí v cestě do Českých Budějovic a zpět. Například v českobudějovické nemocnici pracuje z Boršova podle starosty stovka lidí. Všem by se nabídla atraktivní jednoduchá doprava do práce. Cyklostezka bude zprovozněna do konce března 2022.

Za necelých deset milionů korun byla v Českých Budějovicích postavena nová stezka pro pěší a cyklisty, která začíná za supermarketem Terno a podél Dobrovodské stoky vede směrem k firmě Bosch. „Trasa měří přes jeden kilometr a šířku má tři metry. Na pravé straně stezky podél Dobrovodské stoky je nezpevněná krajnice rozšířená na půl metru kvůli ochrannému zábradlí," popisuje základní parametry stavby náměstek primátora Petr Holický.

"Součástí stavby bylo vybudování lávky přes Dobrovodskou stoku s šířkovými parametry jako vlastní stezka a délkou 20 metrů. Hodnota veřejné zakázky je 9,7 milionu korun bez DPH. Město podalo žádost o poskytnutí příspěvku na Státní fond dopravní infrastruktury," dodal Petr Holický a připojil, že město by mohlo získat 85% způsobilých výdajů.

Čeká na kolaudaci

Zatím ale cyklostezka nemůže sloužit veřejnosti, protože stavbu ještě čeká kolaudační řízení. „Pokud tam nebudou shledané nedostatky, bude zkolaudována koncem listopadu nebo začátkem prosince. Stezka je důležitá nejen pro rekreaci, ale i pro cesty do práce, protože vede do průmyslové oblasti Kněžských Dvorů a má dobré napojení i na tu pravobřežní kolem Vltavy z centra města,“ doplnil Petr Holický.

Poslední třetí stavbou, která patří mezi ty nové, je zatím provizorní spojení Českých Budějovic se Včelnou přes staveniště Jižní tangenty. Chodník ze šotoliny je obehnán oranžovou plastovou sítí. V budoucnu zde v rámci velké okružní křižovatky bude vytvořena regulérní stezka pro pěší a cyklisty.