Velký ohlas u odborné veřejnosti opět měla konference požární ochrany Červený kohout v Českých Budějovicích. Záštitu nad ní převzala primátorka Dagmar Škodová Parmová. Podle tiskové mluvčí HZS JK Venduly Matějů došlo i na praktickou ukázku.

„Jsme pyšní, že jihočeská konference si dlouhodobě drží neutuchající zájem především ze strany posluchačů. Prestiž konference Červený kohout tkví v její vysoké odbornosti, kterou kvitují nejen návštěvníci, ale také ti, kteří by na konferenci chtěli přednést své příspěvky. Nabídka prezentujících vždy převyšuje časové možnosti konference. Oba konferenční dny jsou vždy doslova nabité zajímavými přednáškami, které byly doplněny o praktickou ukázku firmy Pyronova IS, s. r. o., a ukázku nové automobilové cisterny HZS Jihočeského kraje,“ uvedla k letošnímu ročníku konference Vendula Matějů.

Dvoudenní konferenci Červený kohout, kde se sešli hasiči, technici, zástupci obecních úřadů, firem a pojišťoven i autorizovaní projektanti navštívila v úterý 9. dubna 2024 také primátorka Dagmar Škodová Parmová. „Hasičem nemůže být každý a já si jich moc vážím. Je to velmi významné, záslužné, ale také náročné povolání. Pomáhají při záchraně lidí a jejich majetku, při rizikovému kácení stromů nebo při různých živelních pohromách, které řeší integrovaný záchranný systém, při autonehodách. Zkrátka jsou všude tam, kde je jich potřeba. Město už mnoho let pravidelně finančně podporuje jak profesionály, tak dobrovolníky,“ uvedla ke konferenci Dagmar Škodová Parmová.

Běžecký závod ČEZ Run Tour v Českých Budějovicích.
FOTOGALERIE: Centrum Českých Budějovic zaplavili běžci v rámci závodu Run Tour

„Jsme již zvyklí, že na konferenci Červený kohout přednášejí zástupci jak komerčních firem, tak lidé z akademického či veřejného sektoru, prostor zde dostávají i hosté. Konferenci v jejím 27. ročníku navštívili nejen příslušníci hasičských záchranných sborů z různých krajů naší republiky a hosté z Hasičského a záchranného zboru Slovenské republiky, ale také výrobci stavebních systémů, technici požární ochrany, odborně způsobilé osoby, zástupci univerzit a škol vyučujících problematiku požární ochrany nebo zástupci neziskového sektoru,“ nastínila podrobněji složení účastníků Vendula Matějů.

Také v letošním roce byli oceněny významné osobnosti, které dlouhodobě a výrazným způsobem přispívají k rozvoji požární ochrany a ke konání, odbornosti a rozkvětu konference Červený kohout. Organizační výbor konference se rozhodl udělit ocenění - sošku „Červeného kohouta s certifikátem“:

Ing. Pavlu Devečkovi – technickému poradci firmy Pyronova IS, s. r. o. která se zabývá komplexním zabezpečením subjektů požárními systémy. „Pavel Děvečka se opakovaně účastní konference a několikrát přednesl velice kvalitní přednášky na téma stabilních hasicích zařízení. Je jeho zásluhou, že firma Pyronova IS, s. r. o. opakovaně přispěla k pořádání konference. Je dlouholetým odborníkem v oblasti požární ochrany a tyto své zkušenosti rovněž předává ostatním na firemní i veřejné úrovni,“ uvedla k oceněnému Vendula Matějů.

Dalším oceněným byl Luboš Potočár – dlouholetý pravidelný účastník konference už od roku 2008. „Přispěl k tomu, že firma KINGSPAN, kterou zastupuje, se už desetkrát podílela na konání konference. Jmenovaná firma přinesla pokrok při provádění velkorozměrových zkoušek a jejich realizaci v praxi, což přispělo ke zvýšení požární bezpečnosti stavebních objektů. Pan Luboš Potočár je odborníkem v oblasti požární ochrany a odborné poznatky předává i široké veřejnosti,“ doplnila k druhému oceněnému Vendula Matějů.