Už 107 let bude tento rok nejstarší občance Českých Budějovic, narodila se v roce 1916! A celkem třicet občanek a občanů města oslaví letos stovku nebo ještě vyšší věk. Převažují jednoznačně ženy. Těch bude mezi oslavenci čtyřiadvacet. Mužů bude šest. „Doufám, že budu mít příležitost se s některými oslavenci osobně setkat a poslechnout si jejich životní příběhy,“ říká primátorka Dagmar Škodová Parmová. Zástupci města totiž pravidelně patří u občanů starších sta let ke gratulantům.

V jihočeské metropoli už občané začali žádat o voličské průkazy pro druhé kolo prezidentských voleb. Do čtvrtka požádalo 655 voličů. Osobně lze žádat až do středy 25. ledna také do 16.00 hodin. Hlasovací lístky pro druhé kolo voliči dostanou přímo ve volební místnosti. Volby se uskuteční v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna 2023.

Přírodní kosmetika a výsledky sbírky

Centrum komunitních aktivit Trhové Sviny v pondělí 23. ledna pořádá další kurz, tentokrát je zaměřený na výrobu přírodní kosmetiky. Pod vedením Lenky Smržové si zájemci mohou v centru od 16.30 do 18.30 hodin vyrobit přírodní kosmetické přípravky, které se hodí na pleť v zimě.

Začala stavba parkovacího domu u sportovní haly.
Investice na Budějovicku: Miliarda na nemocnici, další miliardy na dálnici

Výsledky Tříkrálové sbírky už byly sečteny v Boršově nad Vltavou a jeho osadách Jamné a Zahorčice. Podle starosty Boršova Jana Zemana se vybralo 95 474 Kč. „Velký dík patří našim dětem a všem, kteří se na sbírce podíleli,“ zdůraznil Jan Zeman. Příští týden se bude například v pondělí v Českých Budějovicích v sídle Diecézní charity počítat výtěžek ze 150 pokladniček.

Zamilovaní se mohou těšit

Vyznat lásku při nadcházejícím svátku svatého Valentýna můžete v jihočeské metropoli také s Dopravní podnikem města České Budějovice (DPMČB). „Vybrané vozy už potřetí zaplaví srdíčka s univerzálními vzkazy, které si cestující mohou utrhnout a darovat svým milovaným jako valentýnku, ale také s personalizovanými vzkazy od cestujících pro cestující,“ připomíná tisková mluvčí DPMČB Barbora Fišer akci, která je v posledních letech zpestřením únorového cestování v MHD. Vzkazy budou instalované ve vozech 13. a 14. února, tedy na svatého Valentýna. Srdíčka budou vyvěšena v pěti vozech na frekventovaných linkách, jízdní řád vyzdobených vozů Dopravní podnik upřesní v týdnu před akcí.

Azylový dům Filia funguje díky podpoře města i kraje už čtvrtstoletí

Pomocnou ruku ženám a matkám s dětmi v tíživé životní situaci poskytuje už 25 let organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, p. o. Obvykle jde o ženy v bytové nouzi, které nemají stálou práci a často jsou zadlužené. Pracovníci Azylového domu Filia se snaží klientky naučit základním sociálním dovednostem, které jsou potřebné v běžném životě k udržení práce a bydlení, a tím je zapojit do normálního života.

Valentýnské vzkazy budou znovu vyvěšené v českobudějovické MHD. Ilustrační foto.
Při vyznání lásky v českobudějovické MHD si musíte pospíšit

Uživatelky si část pobytu hradí samy. Provozní náklady zařízení jsou dotovány z vícezdrojového financování, například městem a krajem. „Osud někdy drsně zamíchá kartami a člověk se dostane až na samé dno. Situaci ale samozřejmě musí nějak řešit i s ohledem na děti. V tomto kontextu je důležité vědět, že tady máme spolehlivý systém koordinované a účinné pomoci. Ten může fungovat, jen pokud bude kromě nabízené pomoci také opravdová snaha člověka se z této situace dostat,“ říká primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Příspěvek z Nové zelené úsporám

Stovkám nízkopříjmových domácností aktuálně pomáhají jihočeské Místní akční skupiny (MAS) získat příspěvek z programu Nová zelená úsporám Light. Program tentokrát přispívá částkou až 150 tisíc korun seniorům či domácnostem s nižšími příjmy, aby si mohli zateplit fasády, střechy, stropy, podlahy nebo vyměnit okna a dveře. Na rozdíl od „klasické“ Nové zelené úsporám žadatelé nepotřebují žádné vstupní investice, peníze mohou dostat před zahájením prací zálohově a celková výše dotace může dosáhnout až 100 procent přímých realizačních výdajů.

„S administrací příspěvků pomáhají žadatelům zdarma jihočeské MAS, za což jim patří velké poděkování,“ zdůraznil náměstek hejtmana pro oblast dotací Pavel Hroch a upozornil případné zájemce, že příjem žádostí do tohoto programu odstartoval už 9. ledna 2023. „V současnosti je podáno 214 žádostí a zpracovává se jich dalších 251. Vážný zájem v rámci konzultací projevilo dalších pět set lidí, takže se reálně dostáváme k tisícovce potenciálních žadatelů,“ dodal náměstek Hroch a připomněl, že Jihočeský kraj záslužnou činnost MAS finančně podporuje. „V rozpočtu na rok 2023 je pro jihočeské MAS počítáno s příspěvkem ve výši 6,5 milionu korun, což je o dva miliony více než loni,“ upřesnil Hroch.

Kulturní dům Slavie v Českých Budějovicích.
Do poloviny února mají stavební firmy nabídnout cenu za rekonstrukci Slavie

Novou zelenou úsporám Light připravilo Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Elektronické podání žádosti i všechny potřebné informace: www.novazelenausporam.cz.

Budějovice připravily dotace

Město České Budějovice letos opět připravilo finanční příspěvky v podobě dotačních programů na podporu různých iniciativ občanů, spolků a dalších subjektů v mnoha oblastech. Aktuálně do konce ledna 2023 mohou žádat do dotačního programu navázaného na kandidaturu Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028, do dalších pak už od 1. února.

„Jedná se například o program na podporu cestovního ruchu, sport, kde jsou vyhlášena opatření zaměřená na sportovní akce, činnost dětí a dospělých s handicapem a pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů. Tři výzvy máme se zaměřením na volnočasové aktivity dětí a mládeže, podporu jarních a podzimních příměstských táborů a také nově táborů s převažujícím sportovním programem. Pamatujeme i na ochranu životního prostředí a na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku,“ uvedla primátorka Dagmar Škodová Parmová. Přehled dotací včetně podmínek, formulářů žádostí a příloh je na www.c-budejovice.cz/dotace-mesta.

Na cestovní ruch

Například už je vyhlášen dotační program na podporu cestovního ruchu. Na www.c-budejovice.cz v sekci Dotace je aktuálně zveřejněna výzva k podávání žádostí z dotačního programu na podporu cestovního ruchu v roce 2023. Žádosti se podávají elektronicky do 1. února prostřednictvím Dotačního portálu. „I v letošním roce je alokovaná částka 1.850.000 korun. Rádi bychom, aby se o finanční příspěvek ucházely projekty s ambicí rozšířit a zpestřit nejen turistickou, ale i mimo sezonní nabídku s akcentem například na konferenční turistiku,“ říká primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Původci odpadů se musejí přihlásit

O začátku ledna do konce února mají původci odpadu každoroční ohlašovací povinnost. Jedná se o podání Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady s dopadem na životní prostředí.

„Týká se těch, kteří překračují stanovený limit 600 kg nebezpečného nebo 100 tun ostatního odpadu za předcházející rok. Jde například o provozovatele zařízení ke sběru a zpracování autovraků i elektroodpadů, stavební a opravárenské firmy, řemeslníky, lékaře, školy, obce a další,“ říká náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková. Odbor ochrany životního prostředí českobudějovického magistrátu je správcem odpadové evidence za správní obvod s rozšířenou působností pro 79 obcí.

Projekt parkovacího domu u sportovní haly v Českých Budějovicích.
Značky už varují řidiče, začíná stavba parkovacího domu u sportovní haly

„Data původce posílá elektronicky na ISPOP, my je potom stahujeme, ověřujeme, zajišťujeme opravy, následné kontroly a celkovou správu. Vloni bylo podáno 1752 hlášení,“ uvedla Martina Růžičková z odboru ochrany životního prostředí. ISPOP je integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Byl zřízen na základě zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a o integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů. Zřizovatelem ISPOP je Ministerstvo životního prostředí ČR.