„Množství využitelných složek ve sběru odpadů v Jihočeském kraji za rok 2007 činilo 29,4 kilogramu plastů, papíru, skla a nápojových kartonů na jednoho obyvatele za rok. Ve srovnání s ostatními tak našemu kraji patří osmé místo,“ uvedla Hana Pacáková, vedoucí oddělení odpadového hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje.


Důvodů je několik. Průzkum mezi obyvateli jižních Čech ukázal, že lidé systému separace příliš nevěří. Mnozí si totiž myslí, že jimi vytříděný odpad se dále nezpracovává, ale končí na skládkách.


„Technologie není dotažená do konce a není jisté, kde ty odpady vlastně končí. Mám několik kamarádů, kteří viděli, že plasty nebo papír odváželo stejné auto jako komunální odpad,“ namítl Vít Kršul z Českých Budějovic.


Podle svozových firem se tak děje ale pouze v případě, že v kontejneru je něco, co tam nepatří, v papíru například zbytky jídla. Odvozem by se pak znečistil celý obsah vozu.


Třídí víc než třetina
Podle průzkumu z loňského roku třídí plasty, papír, sklo a nápojové kartony jen 39 procent Jihočechů. Také stále existují obce, kde se odpad netřídí vůbec. „V českobudějovickém okrese například není do systému separace zapojeno čtrnáct obcí. Zapojeno je jich devadesát tři,“ zmínila Lenka Pravdová, regionální manažerka Eko–komu, tj. společnosti, která v České republice zastřešuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů.


Za poslední tři roky se ale situace přece jen zlepšila. Výtěžnost sběru tříděných odpadů se mezi roky 2004 a 2007 zvýšila o 56 procent.
Před několika dny kraj ve spolupráci s Eko–komem odstartoval kampaň, při níž bude přesvědčovat obyvatele o důležitosti separace. Hlavním poselstvím, které se objeví na všech materiálech, je: Má to smysl, třiďte odpad.


Do kampaně se zapojí všechna větší města kraje. V Českých Budějovicích se například koná akce na podporu třídění odpadu tento čtvrtek.