Předseda Klubu absolventů Ing. Miroslav Čadil na něm nemohl jako dlouholetý trenér ligového týmu chybět, ale po náročném projevu před stovkami absolventů ho bývalí svěřenci skoro nepustili ke slovu. Zato připomínali nesčetné „kanady“, v nichž figuroval…

Od nás ovšem nemohl nedostat kontrolní otázky – například jestli si vzpomene na základní šestku řekněme před 40 lety. Zatvářil se jako vždy suverénně a vysypal je: prý Smola, později v USA, „Bivoj“ Veselý, později lékař na Floridě, Jirka Souček, Kozák, Král, Kneifl, Bartes, později hráč Norimberku a trenér bavorského policejního výběru… A jak vzpomínal, tanuli mu na mysli další – Cháb, mladíček Diviš, Čermák, další Král, a hned ještě jeden král (majálesu) Bronec, Čížek, Farka… A když měl „Čáďa“ říci, nač z té doby s nimi nejraději vzpomíná, řekl otcovsky, jak že mu bylo dvaadvacet, oni mu říkali „starej“ a chodili za ním s problémy s láskami, prací atd.

„Veřejné proslovy“ obstarali to odpoledne jeho svěřenci. Mnoho uznalých slov cílilo na profesora a chvíli taky spoluhráče Ivo Kalu, s nímž se prý hlavně chtěli setkat, protože jim byl vzorem. Vzpomínali, jak v šedesátém roce přicházeli na novou fakultu a s nimi pedagogové. „Někteří z nich se kvůli našemu kolektivu i učili na kytaru, a kdyby ne, tak tu dneska nejsme, neměli bychom tuhle partu,“ zaznělo. „V kolika dalších jsme pak v životě ještě byli, a dnes už nevíme s kým… Někteří ze Slávie už zemřeli, ale hůř jsou na tom ti, na které si nevzpomeneme…“ Připomínali si, jak je Kala volejbalem učil bojovat, ale i chovat se – nejen se po zápase osprchovat, ale být důstojní i v kavárně.

A ten vzývaný Ivo jim posléze poděkoval za to, „že zůstali a zachovali si tehdejší jednolitost dodnes“. Načež se všichni shodli, že se nakonec ocitli každý v jiné sféře, ale přesto zůstali kamarády. Což prý je to hlavní na sportu, ne naučit se dobře pinkat…

Snad to jediné chybné na tom setkání pak bylo, že tahle zpráva o něm trestuhodně vychází s týdenním zpožděním. S vydatným přispěním traumatologů Nemocnice České Budějovice, dluží se dodat.