Čekal na ně totiž skutečně pestrý program. Koncerty, divadlo, přednášky, sokolník, kuchařská show, středověké ležení, dobová řemesla, střelba z luku i kuše, a nakonec promítání velkofilmu Petra Jákla Jan Žižka. „Přijela jsem si užít odpoledne s přáteli a rodinou, navštívili jsme fotokoutek, dali si něco dobrého k snědku a pití. Dětem se moc líbil sokolník a jeho akční ukázky, užili jsme si i kapelu Tempus,“ popsala Karolína z Českých Budějovic.

Poslal pozdrav

Množství příchozích vydrželo až do páté hodiny odpolední, kdy s nadšením očekávali příchod režiséra a producenta Petra Jákla. Ten se ale omluvil ze zdravotních důvodů a poslal do Trocnova alespoň vzkaz prostřednictvím velkoplošné obrazovky. „Vítám vás na této nádherné akci. Tedy doufám, že je nádherná, protože tam bohužel nemohu být. Moc se omlouvám a mrzí mě to. Přeji vám, aby se vám líbil film Jan Žižka a archeoskanzenu přeji, aby měl co největší návštěvnost a lidé se tam rádi vraceli,“ řekl.

V areálu památníku nedaleko Borovan na Českobudějovicku vzniká unikátní archeoskanzen.
Film Jan Žižka láká k návštěvě jihočeského Trocnova, rodiště slavného vojevůdce

Náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro kulturu Pavel Hroch zmínil, že zažil slavnosti v pátek i v sobotu. „Z návštěvnosti jsem trochu naměkko. Trocnovské slavnosti mají svou tradici a uspořádat toto dvoudenní tour s rockovým festivalem, to jsme skutečně zažili poprvé,“ popsal a poděkoval všem, kteří během víkendu do Trocnova zavítali. „Díky patří i všem stánkařům, Jihočeskému muzeu a dalším lidem, kteří se podíleli na kulturním programu. Je pro mě velkou ctí pracovat s takovýmto kolektivem, je za tím kus velké práce,“ konstatoval Hroch.

Trocnovským slavnostem v sobotu 9. září přálo počasí. Lidé užili sokolníka, středověká řemesla, dobovou hudbu i promítání filmu Jan Žižka.Trocnovským slavnostem v sobotu 9. září přálo počasí. Lidé užili sokolníka, středověká řemesla, dobovou hudbu i promítání filmu Jan Žižka.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

František Chrastina, vedoucí odboru kultury Jihočeského kraje, dodal, že Pavel Hroch všem děkuje, ale nikdo nepoděkoval jemu. „Rád bych to napravil a poděkoval i jemu, samozřejmě i kolegům z kultury a Jihočeského muzea, odvedli mimořádnou práci. Trocnovské slavnosti jsou součástí rozpočtu odboru kultury Jihočeského kraje, bez toho by se nemohly konat. Návštěvnost byla skutečně nevídaná. Děkuji všem, kdo přišli,“ zopakoval.

Skanzen není dokončen

V pátek se uskutečnilo slavnostní otevření části archeoskanzenu v areálu památníku Jana Žižky. Jeho vybudování vyšlo na 66 milionů korun, 50 dal kraj a 16 pochází z dotace EU. Jde o repliku vesnice z období vrcholného středověku připomínající dobový život i stavby, lze vidět zemanský dvorec včetně stodol, stájí a sýpky. Provozuje ho Jihočeské muzeum.

Film Jan Žižka, který vypráví příběh jednoho ze sedmi nikdy neporažených válečníků historie, dorazí do českých kin ve čtvrtek 8. září.
Jan Žižka přichází do kin. Na plátně uvidíme i krásy jižních Čech

Celkem jde o 13 objektů z přelomu 14. a 15. století. Spodní část má být dokončena příští rok. Uvnitř skanzenu mají být vystaveny i kostýmy a rekvizity z filmu Jan Žižka od Petra Jákla. Autorem základní expozice, kde je i dobový nábytek, řemeslné a zemědělské nástroje, je historik Petr Čornej. Časem má v místě vyrůst návštěvnické středisko s výstavními prostory včetně parkoviště a technického zázemí. Očekávaná roční návštěvnost je 80 tisíc osob.

Tři roky stavebních prací, při kterých se mimo jiné vyrobilo 2700 m² došků z žitné slámy, ručním opracováním prošlo 3000 tun kamene a na kulatinu zpracovali tesaři 600 kubíků dřeva. A výsledek - středověký archeoskanzen v Trocnově byl v pátek 8. září slavnostně představen veřejnosti. Celkové náklady projektu činily 66 milionů, z toho 16 padlo na průzkumné práce, projektovou dokumentaci a vybavení areálu. Vlastní stavební práce stály 50 milionů a dotace z EU byla 16 milionů korun. Z rozpočtu tak Jihočeský kraj uhradil 50 milionů. Zdroj: Jihočeský kraj

Již 9. ročník Trocnovských slavností v sobotu 10. září připomněl časy Jana Žižky. V areálu památníku nedaleko Borovan na Českobudějovicku vzniká i unikátní archeoskanzen.
Žižka byl pro jedny lupič a pro jiné ikona, v Trocnově mu staví nový dvorec
Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová