Jak uvedla tisková mluvčí Ministerstva kultury Ivana Awwadová, trojmostí z přelomu 19. a 20. století bylo prohlášeno za kulturní památku jako rozšíření kulturní památky Rožmberská rybniční soustava.

To se nelíbí ani majiteli mostu, jímž je Jihočeský kraj, ani starostovi města Lišov, pod které Dolní Slověnice spadají. „Místo aby se památkáři starali o záchranu mnoha jiných a skutečně hodnotných staveb, které stále chátrají, zde si z justu prosadili nesmyslnou památkovou ochranu již nepůvodního, technicky zcela obyčejného trojmostí,“ reagoval na rozhodnutí starosta Lišova Jiří Švec.

Narážel tím na dlouhodobé spory týkající se právě mostů a fary. Tu město Lišov koupilo a nechalo zbourat i přes odpor ochránců památek, kteří ji chtěli nechat prohlásit za památku. Společnost pro obnovu venkova reagovala tak, že před dvěma lety podala žádost o prohlášení mostů za památku. Současně s tím v lednu 2020 napadla stavební povolení na nové mosty. Na rozhodnutí se čeká.

Přehradní nádrž Orlík na Vltavě u Podolského mostu v úterý 30. srpna, hladina klesla více jak 12 metrů a odhalila řadu skrytých pokladů.
Orlík bez vody láká k průzkumům. Břehy i hladina jsou plné objevitelů

Představa města Lišov a kraje byla taková, že na místě mostů vybuduje nové, ale širší, přibýt měl i chodník či parkoviště pro lidi mířící do kostela. „Nejen místní obyvatelé, ale i cyklisté na této frekventované silnici budou před projíždějícími auty muset stále uskakovat za svodidla a doufat, že je řidiči nesmetou,“ řekl Jiří Švec.

Podali odvolání

Náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast financí a investic Tomáš Hajdušek poukázal i na špatný technický stav trojice mostů. „Je na čísle pět, tedy špatný. Není proto divu, že Jihočeský kraj i město Lišov mají zájem na vybudování skutečně moderní a bezpečné náhrady za stávající historické mosty,“ komentoval situaci s tím, že se město Lišov, kraj, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje a Rybářství Třeboň proti vydanému rozhodnutí Ministerstva kultury odvolalo.

„Momentálně běží rozkladové řízení, ve kterém bude rozhodovat v druhé instanci ministr kultury. Kdy bude učiněno konečné rozhodnutí. nelze v tuto chvíli předjímat,“ nastínila vývoj Ivana Awwadová.

Grafika.Grafika.Zdroj: Deník/Klára Skálová

Mosty vs. bezpečnost

Jak uvedl Tomáš Hajdušek, v případě, že nedojde ke zrušení rozhodnutí o vyhlášení mostů za kulturní památku, bude moci být provedena pouze oprava. „Vzhledem k nevyhovujícímu šířkovému uspořádání v místě mostů dojde k jistému zakonzervování nebezpečných podmínek z pohledu bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Nyní stojíme před rozhodnutím, zda snaha po památkové ochraně předmětných mostů, které podle našeho názoru nepředstavují vzhledem k jejich dochované četnosti objekty nutné památkové ochrany, stojí nad upozaděním kritéria bezpečnosti silničního provozu na silnici druhé třídy v průtahu obcí s častým pohybem chodců a cyklistů,“ dodal.