O deset minut rychlejší by po zavedení novinek mohla být třeba cesta trolejbusem z českobudějovického sídliště Máj k vlakovému nádraží.

Uvítala by to třeba Lenka Kubečková, která z Máje dojíždí do města každý den linkou číslo tři na střední školu. Mladá cestující by získala jistotu, že její trolejbus nezůstane „viset” v koloně. „Rozhodně by to bylo příjemnější, když jedu ráno do školy a chvátám,” komentovala plány radnice Lenka Kubečková a doplnila, že kolony se směrem do města většinou tvoří u výstaviště.

Podobný názor mají i další cestující. „Bylo by to hodně znát. Ve špičce je město hrozně zasekaný a městská se zpožďuje,” upozorňuje Adéla Syrovátková z Máje, která také každý den dojíždí do centra Budějovic na školu.

Podle náměstkyně primátora Ivany Popelové se nyní chystá představení celého záměru veřejnosti a také zadání projektu. Koridor pro linku číslo tři by mohly využívat i další spoje, které jezdí na stejné trase. Náklady na koridor ze strany města by podle Popelové byly asi dvanáct milionů korun.

O náklady na koridor by se měly podělit Dopravní podnik a radnice. Koridor má MHD nabídnout například preferenční pruhy v úseku mezi Dlouhým mostem a Mariánským náměstím nebo přednost na některých křižovatkách. „Zrychlení by mělo být asi deset minut na trase mezi sídlištěm Máj a nádražím, to není zanedbatelný čas,” zdůraznila hlavní přínos pro cestující náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Linka číslo tři byla vybrána proto, že je nejvytíženějším spojem českobudějovické MHD. Každý pracovní den přepraví zhruba 16 000 cestujících. Cesta trolejbusu z Máje k nádraží trvá podle jízdního řádu 19 minut.

Náklady na stavební a dopravní opatření se v současnosti odhadují na 12 milionů korun. Radnice by měla vynaložit asi sedm milionů korun, dopravní podnik pět milionů. Dopravní podnik by hlavně platil vybavení vozidel pro komunikaci se systémem řízení křižovatek.

Rychlejší jízdu by vozům MHD mělo umožnit i to, že na některých místech bude omezena individuální automobilová doprava. V podstatě se vychází z doporučení Integrovaného plánu organizace dopravy, který před časem vzalo za své i zastupitelstvo města. Změny by se například týkaly ulice Na Sadech a některých navazujících ulic.

Dopravní podnik by realizaci koridoru podle Radka Filipa, vedoucího oddělení strategie a řízení dopravy, jednoznačně uvítal. „Odstranily by se zásadní bariéry v trase linky a zvýšila by se tak její spolehlivost a atraktivita pro cestující,” zdůraznil Radek Filip.

Dnes budějovické MHD slouží částečný preferenční pruh v Rudolfovské třídě, v příštím roce se chystá zřízení preferenčního pruhu v Lidické třídě od ulice L. B. Schneidera po Mánesovu ulici. Zároveň chce radnice ohledně dopravy zadat projekt, který by navrhl možné změny v organizaci křižovatek na hlavních tazích.