První aktivitou bude výběr nového lépe zapamatovatelného jména pro psychoterapeutku – želvu, jíž se zatím říká Hilda. Zájem o umístění dětí mají rodiče z německých či smíšených česko-německých rodin, ale i ti, kteří pro své dítě nesehnali místo v běžné školce.

Vítají potom fakt, že za školné dostanou jejich děti možnost přirozeně se učit němčinu od nejútlejšího věku. Těší se na to například sestry Kristýnka a Sofinka (na snímku). Ségra sem bude chodit pořád, já jenom někdy," vysvětluje starší ze sourozenců.