V Českých Budějovicích by ale již takové riziko hrozit nemuselo. Město se dohodlo se společností .A.S.A. na bezplatné ekologické likvidaci právě tohoto druhu odpadu. Speciální popelnice se v ulicích objevily právě před vánočními svátky.

Zelené nádoby, označené příslušnou samolepkou, jsou umístěné zejména na konečných zastávkách MHD a u nádob na separovaný odpad. Seznam lokalit, kde budou nádoby přistaveny, zahrnuje celé území města České Budějovice.

„Použité oleje a tuky musí být do nádob ukládány v pevných obalech, například v PET lahvích nebo uzavíratelných obalech od mléka," upozorňuje náměstek primátora Kamil Calta s tím, že použité potravinářské oleje a tuky budou recyklovány a použity třeba při výrobě biopaliv.