Místo je výjimečné zachovalým lužním společenstvím rostlin a živočichů v někdejších meandrech řeky Malše prakticky na okraji krajského města. Vycházky s přírodovědci si získaly v Českých Budějovicích velkou oblibu a i tentokrát se účastnilo několik desítek zájemců. Někteří mladší přišli i vyzbrojeni poznámkovými bloky a zapisovali si, co je zvlášť zaujalo, další účastníci vystačili s fotoaparáty. Přišly i „školní" delegace. „Jsme z Jírovcovky, paní profesorka Ichová nám pozvánku dala na nástěnku," zmínily Nevena Petrovičová a Anna Marie Šimková. Matyldu Petrovičovou z Prahy, která byla právě na návštěvě u sestřenice, zaujal nejvíce výklad o zvířatech žijících v tůních a mokřadech a jejich nejbližším okolí.

Vycházka k Tůním U Špačků měla ornitologickou, entomologickou i botanickou část. „Kroužkovali jsme pět druhů ptáků, sojku, střízlíka, sýkoru modřinku, červenku a budníčka," popsal entomolog Jiří Řehounek práci kolegy z Jihočeské univerzity, ornitologa Petra Veselého. „Zásadní atrakce byl pro děti brod," konstatoval ovšem s úsměvem Jiří Řehounek. Na vycházce se totiž sešli příznivci přírody všech generací. A ti nejmenší ocenili hlavně přechod vybetonovaného koryta mlýnského náhonu o šířce několika metrů.

Původ tůní v lokalitě je různý, některé jsou pozůstatky slepých ramen Malše, jedna větší vodní plocha vznikla kdysi jako pískovna. Botanik Leoš Lippl poukázal například na výskyt vzácné šípatky střelolisté v mokřadech a tůních nebo na řezan pilolistý. Jediná jihočeská lokalita výskytu řezanu pilolistého je právě zde, jedná se ale o druh, který není v české přírodě původní. Účastníci vycházky se mimo jiné dozvěděli i to, že střemcha je při zlomení větvičky cítit po hořkých mandlích a právě tak jako zkažené mandle obsahuje jedovaté látky. Jako další zajímavost Leoš Lippl připojil, že dřívější jméno dřeviny bylo slivoň střemcha, protože je příbuzná švestkám. A tak se krok za krokem dozvídali účastníci leccos o přírodě na okraji Českých Budějovic.

Další vycházku povedou ekologové v listopadu do Branišovského lesa.