Kostely byly otevřené už vloni, ale jen v srpnu. Pro velký ohlas letos brigádníci provázejí v památkách po oba prázdninové měsíce. Průměrná návštěvnost činí denně zhruba čtyřicet lidí.

Interiér kostelů je možné vidět od úterý do soboty od 10 do 17 hodin. Nejsvětější Trojici lze navštívit i v neděli od 13 do 17 hodin a pokud mají příchozí štěstí, mohou být ve stavbě, která se nachází na návrší nad městem, svědky i hudebního vystoupení. „Vnučky správce pana Bohumila Mana zde příležitostně hrají na varhany," uvedla Šárka Floderová. Vstup je na obou místech zdarma.