Počínaje tímto dnem mohou její diváci zaregistrovat mnoho významných posunů směrem ke kvalitnějšímu vysílání, a to jak po obsahové, tak po technické stránce.

První změnou je jiné vysílací schéma, které divákovi nabídne především větší jistotu a pocit bezpečí při sledování TV GIMI a možnost snáze zhlédnout všechny oblíbené programy, aniž by musel zásadním způsobem přizpůsobit svůj čas televiznímu programu. Změnou způsobu výroby a vysílání chce televize GIMI zároveň dosáhnout větší aktuálnosti informací a celkově vyšší kvality a atraktivity vysílaného programu.

Dle slov nového výkonného ředitele, pana Radima Vaculoviče: „Výsledkem změny bude od 1. listopadu třicetiminutový blok originálního vysílání denně, obsahující především aktuální zpravodajství z jihočeské metropole. Tento půlhodinový blok bude TV GIMI vysílat po celých 24 hodin tak, aby diváci mohli kdykoliv tento program zapnout a zhlédnout jeho obsah.“

Nedílnou součástí bloku bude diskusní pořad Studio G, ve kterém denně redaktoři vyzpovídají zajímavého hosta. Do půlhodinového bloku pak bude TV GIMI denně zařazovat pořady, jejichž hlavními aktéry se stanou převážně obyvatelé Českých Budějovic. Toto město píše svou každodenní historii a cílem TV GIMI je, aby se jeho obyvatelé jako respondenti anket a soutěžních pořadů stali její neodmyslitelnou součástí.

Spolu s novým schématem zahájí TV GIMI výrobu všech pořadů technologií Full HD. Protože však terestrické vysílání nyní neumožňuje v této kvalitě šířit televizní signál, budou si moci plnou kvalitu pořadů diváci vychutnat pouze na stránkách TV GIMI. Do konce roku pak TV GIMI plánuje změnu webových stránek tak, aby byly nejen důstojnou prezentací společnosti, ale aby zároveň sloužily jako zdroj nejaktuálnějších informací z jihu Čech.

Změn společnost TV GIMI, a. s., plánuje v následujících týdnech a měsících ještě celou řadu. Čtenáře o nich budeme informovat.