Jedna skupina jela na výlet „Londýnskou kachnou“, což je vlastně
obojživelné vozidlo, které nás provezlo po historickém centru Londýna a
plulo s námi po řece Temži. Druhá polovina týmů soutěžila o nejlepší
reakční čas a ve chvíli volna jezdila na trenažéru F1 2009.

Slavnostní oběd s předáváním dárků se uskutečnil v téže budově. Dárky od jiných týmů byly velmi zajímavé a všichni se navzájem trochu poznali. Celý
předávací ceremoniál skončil odpoledne okolo třetí hodiny a v půl čtvrté jsme odjížděli do Royal Horticultural Halls , kde se uskuteční celá soutěž.

Na místě jsme měli dvě hodiny na připravení stánku. Zítra si můžeme na místo vzít pouze notebook. Co jsme nedodali dnes, nemáme. Hodnocení stánků bude velmi těžké, každý stánek měl něco do sebe.

Po příjezdu zpátky na hotel jsme šli na večeři do pizzerie a poté jsme se prošli nočním Londýnem.

Za tým BlueForce Petr Skřivánek, webmaster