Rekonstrukce mostu přes řeku Vltavu už v Týně nad Vltavou hodně pokročila. V sobotu se pracovalo na betonáži mostní konstrukce. Stavbu realizují pro Jihočeský kraj firmy EUROVIA CZ a Stavby mostů, obě ze skupiny VINCI Construction CS.

Akce aktuálně pokračuje podle harmonogramu a podle Ivety Štočkové, mluvčí VINCI Construction CS, se bude ještě  provádět betonáž křídel a říms mostu. „Následně budeme napojovat inženýrské sítě, montáž mostních závěrů, zábradlí a pokládku asfaltových vrstev vozovky,“ uvedla k příštímu postupu prací Iveta Štočková.

Betonáž mostu v Týně nad Vltavou.Betonáž mostu v Týně nad Vltavou.Zdroj: Vinci Construction CS

Rekonstrukce by měla skončit v létě 2024. Zakázka je specifická tím, že jeden dodavatel vše projektoval a zajišťuje i realizaci.

Město se bude na akci podílet úpravami předpolí mostu. Přibude prostor pro cyklisty a bude nutné navázat na most cyklostezky v okolí. Radnice bude řešit i přeložky některých sítí.