Protože v posledních letech dosavadní krytina střechy dostávala trhliny a do rychty začalo zatékat, rozhodli se baráčníci začít šetřit na střechu novou. Během tří let se jim podařilo shromáždit jak z vlastních zdrojů, tak od sponzorů část finančních prostředků nutných k nákupu nové střešní krytiny. "Za podpory Nadace ČEZ se nám podařilo soustředit potřebné prostředky a za bezplatné pomoci členů sboru dobrovolných hasičů a Veteránů máme na baráčnické rychtě novou střešní krytinu," konstatuje s vděčností Jaroslava Fialová.

Letos 18. listopadu si vltavotýnští baráčníci připomenou, jak slavnostně otevřeli zrekonstruovanou budovu bývalé vyhořelé vojenské ubytovny, která jim slouží jako jejich sídlo. Rychtu zbudovali sami za pomoci brigádníků, členů spolku Veteráni a s přispěním tehdejšího městského národního výboru. "Rychtu jsme doslova lepili na koleně jako vlaštovčí hnízdo," vzpomíná syndička Jaroslava Svobodová. Kvůli nedostatku finančních prostředků sháněli tehdy nedostatkový materiál kde se dalo – využívali cihly a trámy z různých bouraček a také krytina na střechu byla již částečně opotřebovaná. "Byli jsme vděčni za všechen materiál, který jsme sehnali nebo dostali darem a poháněla nás vidina toho, že konečně po 62 letech budeme mít svoji vlastní rychtu," říká Jaroslava Svobodová.

Od té doby rychtu udržují v pořádku a provádějí za pomoci vltavotýnských spolků, hlavně členů Sboru dobrovolných hasičů a Veteránů – spolku bývalých vojáků a dalších dobrovolníků potřebné opravy. "Všem těmto dobrovolníkům, kteří pomáhají na naší rychtě pouze za občerstvení, patří veliké poděkování," s dojetím oceňuje rychtářka Jaroslava Fialová.