U Hůr nedaleko jihočeské metropole by měl vzniknout areál s bytovými domy a také pečovatelským zařízením. Počítá se s třemi stovkami bytů, ale součástí komplexu má být například také škola - jednalo by se o první stupeň. A část kapacity komplexu chce investor vyčlenit pro pacienty s Alzheimerovou nemocí. Stavět se má na severozápad od Hůr na dosud volném území.

Projekt připravila Hůrská realitní, která dlouhodobě spolupracuje s obcí. Na místě mělo podle starosty Hůr Jiřího Borovky původně stát logistické centrum. "To jsme nechtěli," říká Jiří Borovka s tím, že z jednání s investorem pak vzešel současný projekt. Obec kvůli tomu i změnila územní plán. A lokalita už se na nový komplex technicky připravuje. "Už je tam nová komunikace," uvádí příklad Jiří Borovka. Obec by v novém komplexu získala první stupeň základní školy. To by byla velká výhoda, protože podle Jiřího Borovky nyní dojíždějí děti především do Rudolfova. A do Hůr by mohly docházet na základku i žáčci z Adamova, Libníče nebo Jivna, pokud by měli zájem.

Šest a pět podlaží i zeleň na střeše

Zjišťovací řízení z hlediska dopadu na životní prostředí by měl krajský úřad ukončit 17. března. Podle Hany Brožkové, tiskové mluvčí krajského úřadu je navržený záměr možné vnímat jako benefitní právě pro jeho komplexnost a navazující občanskou vybavenost.

Z pohledu projektů, které se obvykle posuzují z hlediska vlivu na životní prostředí se jedná o ojedinělý projekt. "Podle zákona č. 100/2001 Sb. se povětšinou posuzují vlivy samostatně navržených obchodních center, komerčních prostor a zvlášť objektů k bydlení, pokud naplní přílohu zákona. Žádný podobný projekt aktuálně krajský úřad neprojednává," dodává k investorským záměrům v regionu Hana Brožková.

Celý areál, nazvaný pracovně Rezidence u sv. Eliáše zahrnuje celkem tři bytové domy (187 bytových jednotek), komerční prostory, lékařské prostory, Alzheimer centrum (80 bytů), dům s pečovatelskou službou (14 bytů), budovu základní školy I. stupně, technické objekty pro provoz areálu, opěrné stěny a parkoviště osobních automobilů (323 stání). Plocha areálu činí cca 3,2 ha (bez příjezdových komunikací k areálu).

Jedná se o jeden šestipodlažní, tři pětipodlažní objekty, které jsou navrženy v minimalistickém designu. Škola je přízemní a na části tvoří přízemí jednoho z objektů. Ke škole zároveň přiléhá tělocvična, která výškově převyšuje hmotu školy. Bytové domy mají hlavní orientaci bytů na východ a na západ. Jeden dům má byty orientované na všechny světové strany. Mezi objekty je navržen park s dětským hřištěm. Na severu je navrženo parkoviště a ochranný val proti hluku, skrz který vede průjezd do areálu spolu se zastávkou MHD. Na části objektů jsou plánované zelené střechy.