Chystaný projekt odpovídá územnímu plánu. Přesto se ekologická organizace Calla netají svými pochybnostmi ohledně zaplnění plochy, kde jsou dosud jen pole. „Tento záměr se mi nelíbí. Hlavním důvodem je zástavba dosud volné, nezastavěné krajiny. Navíc se jedná o území v těsné blízkosti Vrbenských rybníků, které jsou v posledních letech ze všech stran obkličovány novou výstavbou," říká Jiří Řehounek z Cally. Dodává, že záměr by mohl mít vliv i na některé druhy chráněné v rámci ptačí oblasti Českobudějovické rybníky, například husu velkou. Ta využívá louky a pole kolem rybníků při pravidelných tazích k odpočinku. Zóna Bavorovice jih vytváří skoro pravoúhlý trojúhelník s jižní odvěsnou zhruba 1000 metrů a západní asi 400 metrů. Severní stranou přiléhá zóna těsně k silnici mezi Českými Budějovicemi a Dasným.

Podle vedoucího stavebního úřadu na hlubocké radnici Petra Smrčky povoluje aktuální územní plán smíšenou zástavbu občanské vybavenosti včetně bydlení.

Nové domy posoudí EIA

Jaký bude mít na krajinu vliv výstavba, která se plánuje mezi Bavorovicemi a Dasným? Na to chtějí některé ekologické organizace získat odpověď v rámci takzvaného procesu EIA. Zúčastnit se ho chce například českobudějovická Calla. Podle Jiřího Řehounka z Cally umožní proces EIA, aby se k záměru vyjádřila v širší míře i veřejnost.

Mezi Bavorovicemi a Dasným se ale nyní nejedná o změnu územního plánu. Ten už se zastavěním lokality počítá od roku 2011. A sedláci z Bavorovic nebo jejich potomci už pole v místě prodávali dokonce kolem roku 2002, tehdy se zde chystala průmyslová zóna. Nakonec se ale nerealizovala a padl i plán na obchodní dům zhruba před třemi lety.

Časté střídání záměrů v území však svědčí podle českobudějovického architekta Filipa Dubského o tom, že chybí jasný plán, jaká by měla být budoucnost celé lokality. „Za sebe bych řekl, že to nemá s urbanismem co dělat. Přijde mi to bezzubé a nekoncepční z hlediska rozvoje území. Ptám se proč? Ten záměr nepřinese urbanisticky nic ani pro Dasné, ani pro Hlubokou, ani pro České Budějovice," míní Filip Dubský a dodává, že se podle něj jedná o typický příklad „sídelní kaše", kdy se bez větší návaznosti třeba na občanskou vybavenost objeví náhle v území nové sídliště. „Budoucí obyvatelé nebudou obyvateli domů a města, ale budou obyvateli dopravních prostředků. Nechcete přece, aby důležití občané města bydleli mimo dění," doplňuje Filip Dubský. Mladý architekt ale dodává, že věc je také záležitostí nabídky a poptávky. „Dokud je poptávka a dokud budou lidé za takové bydlení ochotni platit, do té doby budou developeři, kteří budou podobné projekty připravovat," upozorňuje Filip Dubský s tím, že k problému už byly napsány desítky knih, ale podobná sídliště vznikají stále, ačkoliv situace v sousedních zemích je již dávno zcela jiná. Bývalý českobudějovický zastupitel Svatomír Mlčoch by třeba doporučil spíše stavět ve městech více do výšky, aby se neztrácela zemědělská půda.