V pondělí 22. listopadu 2021 zlikvidovali veterináři společně s hasiči za asistence policistů 700 hus z chovu, který patří Rybářství Nové Hrady na Byňovském rybníku a byl zasažen ptačí chřipkou. Další stovky chovných ptáků ještě budou muset být utraceny. Jejich nákaza se prokázala následně.

"V rámci prošetřování ochranného pásma okolo ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky H5N1 na Byňovském rybníku na Českobudějovicku byla potvrzena ptačí chřipka u dvou hejn chovných hus na nedalekém rybníce Velebil v katastrálním území Údolí," uvedl tiskový mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Společný výběh

Obě hejna na rybníku Velebil mají společný výběh k rybníku, každé hejno je chováno v samostatné hale. Obě hejna dohromady čítají zhruba 900 hus. "Husy v době odběru vzorků nevykazovaly klinické příznaky nákazy ani zvýšené úhyny. Obě hejna budou v souladu s platnou legislativou utracena a bezpečně zlikvidována. Po stanovení patogenity budou přijata mimořádná veterinární opatření. V rámci šetření v ochranném pásmu okolo Byňovského rybníka byly odebrány vzorky od deseti hejn drůbeže. Všechna ostatní vyšetření skončila s negativním výsledkem," doplnil Petr Vorlíček.

Na okraji Byňovského rybníka začala samotná likvidace hus z postiženého chovu v pondělí 22. listopadu 2021 k jedenácté hodině dopolední. Hasiči a zaměstnanci veterinární správy zasahující přímo v hale, kde byly uzavřené husy z postiženého chovu, byli chráněni speciálními ochrannými obleky. Bezpečnostní pásmo vytýčené červenobílými páskami hlídala policie. Nejprve se vynášely uhynulé husy do velkého modrého kontejneru před halou. Později začala likvidace dosud žijících ptáků. Prakticky byly husy uspány a usmrceny plynem. Likvidaci hus z postiženého chovu odhadl ředitel jihočeské státní veterinární správy František Kouba řádově na hodiny.

Divocí ptáci

"Nejčastěji přenáší virus kachna divoká," uvedl František Kouba a ještě před polednem dodal, že vzorky pro další chov na nedalekém Jakulském rybníku se analyzují. Upozornil přitom, že se jedná o agresivní typ viru, který je přenosný i na člověka. V České republice to ale zatím nebylo prokázáno, v Asii ano. Po 14. hodině veterináři vydali zprávu, že z deseti hejn, kde se vzorky odebíraly, jsou zasažena ptačí chřipkou ještě dvě.

"Škoda tolika martinských pečínek," poznamenala náhodná kolemjdoucí u Byňovského rybníka, když sledovala bezpečnostní manévry v pondělí dopoledne.

V dalších chovech novohradských rybářů se odebraly vzorky a u dvou dalších hejn se prokázala nákaza. U zbylých chovných hejn se nákaza neprokázala. Podle ředitele Rybářství Nové Hrady Lubomíra Zvonaře firma dodržuje příslušná bezpečnostní opatření. Pokud se podle Lubomíra Zvonaře prokáže nákaza jen v hejnech, z něhož byly včera husy utraceny, a dalších dvou, znamenalo by to škody, ale ne katastrofu. "Myslím, že bychom to ustáli," zmínil Lubomír Zvonař. Jednalo se totiž o mladé husy, které teprve měly být zařazeny do chovu. Jejich rodiče a prarodiče zatím zasaženi nebyli. "Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál," dodal Lubomír Zvonař s tím, že aktuální škody zatím nebyly spočítané. V následné produkci, kterou by mohly utrácené husy mít, je škoda nespočitatelná.

Sepisují i drobné chovy

Veterináři nyní nařídili pořídit v oblasti soupis veškeré drůbeže i z malochovů a podle počtu kusů nařídí počet testů, které se budou muset provést. Chovatelé mají také aktuálně povinnost držet drůbež v uzavřených prostorách a zamezit jejímu kontaktu s volně žijícím ptactvem a zabránit kontaminaci krmiva. Nesmí být tedy volně položeno tak, aby se k němu mohli volně žijící ptáci dostat nebo jej mohli třeba potřísnit trusem.

K nedávnému výskytu ptačí chřipky na Jindřichohradecku František Kouba uvedl, že se tam hlídá zdravotní stav drůbeže. V oblasti zasažené výskytem ptačí chřipky se nacházely i velkochovy. Ty byly podrobeny sledování. Protože byl výsledek negativní, zasažení velkochovů ptačí chřipkou se neprokázalo, drůbež z těchto chovů byla uvolněna pro prodej. V průběhu tohoto týdne přijdou brojleři z chovů ve zvláštním režimu s přísnějším sledováním na porážku. Maso ale podle Františka Kouby nebude uvolněno do prodeje jako chlazené, musí být využito do tepelně opracovaných výrobků.

Podle krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Lubomíra Bureše zasahovaly u Byňovského rybníka čtyři desítky hasičů. Jednorázové ochranné obleky poté byly zlikvidovány a technika zasahující na místě nebo obuv zasahujících veterinářů a hasičů byly omyty, kontaminovaná kapalina zachycena na speciálních fóliích a také odvezena k bezpečné likvidaci.

"Pro profesionální jednotky HZS Jihočeského kraje je to první zásah po téměř pěti letech, kdy na začátku roku 2017 spolupracovaly u likvidací ohnisek jak u velkochovů čítajících tisíce kusů, tak malochovů s maximálně několika desítkami kusů drůbeže či zajišťovaly sběr jednotlivých divokých ptáků uhynulých na volných prostranstvích," doplnila tisková mluvčí HZS JčK Vendula Matějů.

U likvidace ohniska nákazy v byňovském chovu zasahovali profesionální hasiči z českobudějovického územního odboru. K Byňovskému rybníku byla povolána technika ze stanic Trhové Sviny a České Budějovice – tři cisterny, velitelský kontejner, nákladní vůz Tatra 815-7 evakuační a dva dopravní automobily. U zásahu byly přítomny téměř čtyři desítky hasičů.

Veškerá vyslaná hasičská technika se k Byňovskému rybníku dostavila již v ranních hodinách. Hasiči zde připravili dekontaminační stanoviště a týlové zabezpečení, které se stávalo z velitelského kontejneru a stanů na převlečení zasahujících hasičů. Vlastní likvidace chovu nastala k 10. hodině. Prvořadým úkolem jednotek HZS Jihočeského kraje byl sběr a naložení všech hus do připravených kontejnerů. Deset hasičů vybavených ochrannými obleky, rukavicemi a holínkami přilepenými izolačními páskami k oblekům a respirátory vstoupilo společně se stejně zajištěnými pracovníky KVS do vytýčeného nebezpečného prostoru. Zde odebírali husy z chovu a nakládali do velkoobjemových kontejnerů.

Ve stanu týlového zabezpečení byli dále připraveni vybavení hasiči pro případně střídání. Každý z hasičů, který ukončil zásah v nebezpečné zóně, musel následně projít osobní dekontaminací, tzn. vše, co měl v zóně na sobě, musel svléknout a uložit do připravených sudů (jednorázové ochranné obleky a filtry z masek jsou likvidovány, maska, holiny a rukavice se dekontaminují) a teprve pak se mohl obléknout do svého běžného zásahového obleku a opustit zónu.

"Krátce po 12. hodině byly kontejnery s usmrcenými husami naloženy na nákladní vozy. Aby vozy mohly opustit nebezpečný prostor a mohly odjet do kafilerie, musely také projít dekontaminací. Teprve poté velitel zásahu postupně odesílal zasahující jednotky zpět na jejich základny. Zde hasiči musí doplnit spotřebované ochranné prostředky a jsou znovu připraveni na případné další zásahy tohoto charakteru," uvedla Vendula Matějů.