Navržené prodejní centrum sestává z vícepodlažní haly, doplněné plochou parkoviště a reklamním pylonem. K zásobování a příjezdu zákazníků budou podle náměstka primátora Františka Konečného využity místní komunikace. Výpadovky na Písek se vznik nového obchodního centra nemá vůbec dotknout.