Po dobu trvání tohoto opatření bude obousměrně zrušena zastávka Kněžské Dvory - sokolovna. Zastávka Kněžské Dvory - točna (ve směru Hrdějovice) bude přemístěna o cca. 30m do prostoru autobusového obratiště v Kněžských Dvorech, odkud budou spoje pokračovat na objízdnou trasu do Nemanické ulice. Zastávka Hrdějovice, U Školy (směr Č. Budějovice) bude přemístěna o cca. 50m na objízdnou trasu do ulice Nemanická. Zastávka Hrdějovice, U Školy (směr Hrdějovice) bude dočasně bez náhrady zrušena.

Předpokládaný termín trvání tohoto opatření je 1 týden.

U Hrdějovic se v těchto dnech pracuje na dvou přejezdech. V Nemanické ulici směrem na Nemanice byla několik dnů uzavírka silnice III/10575 u železničního přejezdu z důvodu rekonstrukce kanalizace před přejezdem od Hrdějovic. Plánovaný termín dokončení je 3. dubna 2020.

Rekonstrukce kruhového objezdu v Litvínovicích
Kruháč u Litvínovic projedete rychleji, Okružní si počká

Dále se v dubnu plánuje uzavírka na silnici III/10578 - výše zmíněná spojnice Kněžských Dvorů a Hrdějovic z důvodu opravy železničního svršku na železničním přejezdu. Jedná se o železnici spojující tratě na Prahu a Plzeň. Plánovaný termín od 4.4. do 9.4.2020.

Podle Radky Pistoriusové, tiskové mluvčí Správy železnic se jedná se o výměnu pražců a kolejnic v tzv. nemanické spojce železničních tratí České Budějovice - Praha a České Budějovice - Plzeň. "Spolu s kolejí dochází k opravě přejezdu P1080. Přejezd je za hranicí životnosti a zároveň se dostavbou nové stanice hasičské jednotky Správy železnic očekává zvýšené zatížení přejezdu. Také v dalších letech nechceme blokovat případnou uzavírkou akceschopnost drážních hasičů," uvedla Radka Pistoriusová a dodala, že akce probíhá v terminu 4. - 16. dubna. Uzavírka je povolena od 4. do 9. dubna.

V noci na dnešek Temelín nasvítil své infocentrum. ČEZ se tak připojil ke kampani Česko svítí modře zaměřené na poddporu lidí s autismem.
Temelínské infocentrum svítilo modře na podporu lidí s autismem