Na snímku z roku 1987 je zachycen hostinec U Hrdinů 
v Otakarově ulici. Dům s hostincem a bývalým kupeckým krámem pokračuje vpravo 
v Baarově ulici. Hostince se tehdy pro stanovení výše cen 
v hostinském či restauračním provozu označovaly cenovými skupinami I až IV. Hostinec 
U Hrdinů cenovou skupinou nevynikal, jen tak tak se do toho rozpětí vešel, ale měl pořád plno. Podle pamětníků bylo někdy třeba se k výčepu přímo proklestit. Dům byl léta neudržován, opravil se až v roce 2007.

V domě z konce 19. století byl po roce 1900 hostinec U Vopičků. V roce 1910 koupili Tomáš a Anna Vackovi tento dům od Marie Vopičkové za 52.452 K.  Setrvačností se ještě před 
1. světovou válkou říkalo 
„U Vopičků", ale postupně převážil termín U Vacků. V hostinci Tomáše Vacka byla založena denními hosty stolní společnost „Buff", která pořádala akce, jejichž výtěžek byl věnován na dobročinné účely, vánoční nadílky pro chudě děti apod. Po roce 1918 byl hostinským „U Vacků" Jan Hrdlička. V roce 1923 se Jan Hrdlička odhlásil a hostinskou živnost přihlásil Karel Holas, který s manželkou Marií dům koupil. Hostinský Tomáš Vacek  mezitím převzal hostinec 
U tří sedláků na rohu České a Hroznové a roku 1930 si zařídil vlastní restauraci v Diezenhoferově ulici v Pětidomí. Karel Holas byl hostinským delší dobu, až jej v přesněji nezjištěném roce vystřídal Josef Hrdina. Za hostinského Josefa Hrdiny získala hospoda jistou pověst, takže zanikly všechny předchozí názvy a ustálilo se stručné – U Hrdinů. Skoro nikdo dnes neví, že to bývala hospoda U Vopičků a majitelkou domu byla Marie Vopičková, která také provozovala kupecký krám.

V obchodu vlevo měl před 
1. světovou válkou kupectví 
po Marii Vopičkové Josef Chrt. Po válce Aloisie Schubertová, potom až do 50. let 20. století Rudolf Hlach. Léta šil v domě pánské oděvy krejčí Antonín Tlamsa a současně krejčí Vojtěch Malík. Do domu se ještě vešel holič Rudolf Hanzal 
a obuvník Jan Novák.  V roce 2007 byl dům U Hrdinů, na kterém se už loupala omítka až na cihly, opraven a opatřen nápadnou převážně červenou barvou. Objevila se firma „Restaurace & herna U Hrdinů". Vpravo sázková kancelář 
s různými názvy včetně „non stop". V době, kdy v domě U Hrdinů probíhala rekonstrukce, přešli stálí hosté, mohlo by se též říci pivaři nebo štamgasti, do bývalého hostince a bufetu Jirsíkova, následně U Kalicha, na Palackého náměstí. Podle statisticky neověřených zpráv někteří U Kalicha již zůstali.

Hospoda za Tomáše Vacka získala v roce 1911 příliv hostů. Dne 5. dubna 1911 totiž 
na zasedání obecního zastupitelstva byl schválen návrh 
na otevření Otakarovy ulice směrem na Rudolfovskou. Výkup příslušných pozemků a výlohy s otevřením ulice byly vyčísleny na částku 41.403 K. 
V září 1911 byla Otakarova ulice v úseku od Rudolfovské k Nové otevřena. Při ústí Otakarovy na Rudolfovskou sice byly konkurenční hostince U Brabců a U města Vídně, poblíž také U města Sarajeva, ale to byly spíše zájezdní hostince pro návštěvníky města. Budějovická hospoda U Vacků byla domácí. U Vacků koncertovala hudba spolku vojínů a úředníků.

V současné době oficiálně zanikl název U Hrdinů, poněvadž hostinský, herní a kasínový podnik v domě se jmenuje U Otakara. Čepuje se zde podle panelového poutače pivo Gambrinus, zatímco na Palačáku U Kalicha, kam se prý přesunula část klientely od Hrdinů, se čepuje Budvar. Název ulice „Otakarova" se po᠆užívá od roku 1875 a souvisí 
s králem Přemyslem Otakarem II., který nechal v roce 1265 město Budějovice založit. Vzhledem k historickému jádru města je Otakarova ulice nejméně o 610 let mladší 
a Otakarova herna o 745 let.   

JAN SCHINKO