Už třetí velké setkání svolali občanské iniciativy Zachraňme Malák, Sdružení Javorová a další kritici plánovaných protipovodňových opatření, která by měla masivně proměnit zejména pravý břeh Malše. „Naším cílem bylo informovat veřejnost o tom, co je v nově schválené koncepci protipovodňových opatření," říká Tomáš Mráz z iniciativy Zachraňme Malák. Další informace se týkaly správních řízení, která se vedou kvůli připravené první etapě chystaných úprav Malše u Malého jezu. Kácení a bagrování na pravém břehu řeky totiž mimo jiné zastavil zákaz České inspekce životního prostředí, který hájí zájmy chráněných živočichů a nivu řeky Malše.

Velká část veřejnosti plánovaná opatření odmítá. „Štve nás to, je to tady takový hezký kout," říká třeba Vilma Nosková z Mladého.

A dlouhodobý tlak veřejnosti možná změní i stanovisko radnice. Náměstek primátora Petr Holický připustil, že by se komplex opatření mohl znovu posoudit. 

Tři etapyProtipovodňové úpravy Malše mají tři etapy. První už má i stavební povolení.

Malák asi čeká nová debata

Radnice krajského města chce ochránit území Havlíčkovy kolonie a Mladého před stoletou vodou rozsáhlými protipovodňovými opatřeními. Dlouhá léta ale o jejich smysluplnosti pochybuje část českobudějovické veřejnosti. A i s rizikem nižší nebo žádné protipovodňové ochrany hájí současnou podobu krajiny u Malého a Velkého jezu.

„Když jsem byla malá, byly tu jen louky, kam jsem chodila trhat květy," připomněla velkou proměnu kdysi volných zátopových oblastí mezi Malým a Velkým jezem Zdeňka Švarcová z Mladého. Sama si navíc myslí, že pokud přijde povodeň jako v roce 2002 ani plánovaná opatření ji nezastaví. Proto osobně nepovažuje za nutné, aby se chystaná akce provedla. A netají se svými výhradami k celkovému přístupu k životnímu prostředí v Českých Budějovicích. V současnosti podle ní vládne praxe, kterou zásadně odmítá. „Kde je strom, šup ho porazit. Kde je louka, šup s ní pryč. Kde je pole, šup ho zastavět. A kdyby to byly hezké domy, ale koukají si z okna do okna," diví se Zdeňka Švarcová.

Podobné názory převažovaly také ve čtvrtek večer na setkání u Malého jezu, kde se konalo shromáždění svolané občanskými iniciativami. Náměstek primátora Petr Holický tam ale připustil, že by se o připravovaných protipovodňových opatřeních na Malši mohlo znovu jednat. Zejména o druhé a třetí etapě, ale protože jde původně o projekt jednotný, tak by se nové posuzování mohlo dotknout i první etapy. Náměstek ovšem nijak nepředjímá případný výsledek nového posuzování.

První etapa už má i stavební povolení, ale akci vloni zabrzdila správní řízení, která se vedou kvůli ochraně některých druhů živočichů a říční nivy. A správní řízení se mohou táhnout ještě dlouho. „Vedou se již tři čtvrtě roku a výsledku se zřejmě jen tak nedobereme," říká Petr Holický.

Dalším důvodem pro nové posouzení celého problému je podle Petra Holického to, že vloni v březnu, při posledním hlasování o první etapě, neprošlo zastupitelstvem její financování. „A nedá se předpokládat, že by zastupitelstvo po nějaké jednoduché argumentaci změnilo názor. Proto říkáme, pojďme otevřít debatu kolem druhé a třetí etapy, ale tím společně i první etapy a najít za pomoci systémového přístupu východisko. A pokud by to znamenalo i některé bolestivé zásahy, tak o tom veřejnost přesvědčit," shrnuje Petr Holický.

Podle radnice by do komplexního posouzení celé akce patřilo třeba i možné vymístění některých zahrádek z lokality v rámci protipovodňových opatření.

Tomáš Mráz, působící ve sdružení Zachraňme Malák, oceňuje, že radnice připouští možnost nové diskuse s veřejností. „Z našeho pohledu by to byl dost průlom ze strany zastupitelstva," zdůrazňuje Tomáš Mráz. Dodává, že kritici radnice byli dosud prakticky „válcováni". „Jsme připraveni spolupracovat," zdůrazňuje Tomáš Mráz.