Vodní dílo s názvem Brouzdaliště u Malého jezu vzniklo v roce 1930, kdy se dohodla tehdejší městská rada na vybudování nového koupaliště. O údržbu areálu u Malého jezu pečoval v letech 1935 až 1950 spolek Dětské a lidové koupaliště na Malši. Během 2. poloviny 20. století došlo na místě ke stavebním úpravám a od roku 2019 jej provozuje na základě koncesní smlouvy společnost ČEVAK a.s. Tato společnost upozornila na špatný stav, který neumožňuje řádné a bezpečné provozování a doporučila vlastníkovi, což je město, aby zahájil opravu.

„Chceme, aby brouzdaliště bylo funkční už letos, takže opravu za bezmála jeden milion korun zahájíme pravděpodobně už na jaře,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že ambicí města je v příštím roce také kompletní obnova přívodního potrubí a jímacího objektu u Mlýnské stoky.