U garáží na konci upravovaného úseku je třeba skoro hotová betonová zeď. Bagruje se u supermarketů poblíž Pražské třídy. „Momentálně probíhají zemní práce, 
v rámci kterých se rozšiřuje koryto," komentuje současné dění Martin Kaiser, vedoucí českobudějovického střediska Povodí Vltavy. Připojuje, že nově by měla upraveným úsekem beze škod na okolí projít i tak zvaná stoletá voda. „Kde není možné dosáhnout požadované kapacity koryta jeho rozšířením, tam se budují podélné betonové protipovodňové zídky," doplňuje Martin Kaiser s tím, že zdi mají výškové rozmezí zhruba od 0,4 do 0,7 metru.

Když začne pršet v Českých Budějovicích stovky majitelů garáží podél Dobrovodské stoky tázavě hledí k mrakům. Kolik naprší? Půjde zase stoka ze břehů? Zaplaví nás znovu? Kritické pásmo sahá od železničního viaduktu v Nádražní ulici až po areál garáží v Suchomelské ulici. Alespoň některým majitelům domovů pro auta se ale nyní uleví díky úpravám stoky mezi Pražskou třídou a garážemi v Suchomelské ulici. „Jsme rádi, že se dno rozšíří a určitě už to bude 
v pořádku. Skoro každý rok jsme měli v garážích při záplavách od deseti do třiceti centimetrů vody," říká Jan Kneifl a dodává, že po záplavách opadávala omítka a muselo se vždy uklízet naplavené bahno a zničené věci.

„Rozhodně je to dobře," říká na adresu protipovodňových prací i další z majitelů garáží Miloslav Doško. „Když se zvedla voda ve stoce, garáže byly hned pod vodou," upozorňuje na situaci, která panovala v posledních letech. Jak ale připomíná Jan Kneifl, projekt už byl hotový řadu let. Jenže se dlouho nerealizoval a také údržba stoky nebyla vždy na odpovídající úrovni. Záplavy se tím zhoršovaly.

Práce, které jsou v režii Povodí Vltavy, by měly skončit 
v říjnu. Chystají se ale již i další akce. Podle Martina Kaisera, vedoucího českobudějovického závodu Povodí Vltavy, firma připravuje zkapacitnění koryta Dobrovodského potoka ve zbývajícím úseku od Pražské třídy po železniční viadukt v Nádražní ulici. „Termín realizace zatím není stanoven," říká ale Martin Kaiser s tím, že zatím je zpracován investiční záměr.

Na protipovodňových akcích se má účastnit i českobudějovický magistrát. Připravuje ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR projektovou dokumentaci pro rekonstrukci mostu na Pražské třídě, která by umožnila provést bezpečně stoletou vodu 
i pod kritickým mostem. Začátek akce se předpokládá v tomto nebo příštím roce. Další most nad Dobrovodskou stokou – v Nádražní ulici, už před několika lety vylepšil Jihočeský kraj. Celý úsek Dobrovodské stoky by potom měl pojmout takzvanou stoletou vodu.
Neuvažuje se ale například o tom, že by se vodě otevřela přímá cesta k Vltavě bezpečnostním přelivem někde za obchodním areálem na Strakonické.