Původní dohody hovořily o dvaačtyřiceti parkovacích stáních. Teď ale investor žádá snížení uvedeného počtu. V radě města na věc není podle náměstka primátora Františka Konečného jednotný názor, ale většina radních je proti snížení počtu míst bez nějaké kompenzace. Na rohu Mánesovy ulice a Lidické třídy byl původně park a školní jídelna.

V dubnu příštího roku by mělo na rohu Mánesovy ulice a Lidické třídy v Českých Budějovicích stát nové vícepodlažní centrum Piano. Do té doby by ale radnice a společnost Piano Business Center měly vyřešit, jakou kapacitu bude mít parkoviště pro veřejnost, které zde bylo slíbeno místním obyvatelům.

Vizualizace Administrativního centra Piano.
Za pozdní kolaudaci Piana hrozí pokuta

Původní dohody hovořily o tom, že na parkovišti pro veřejnost vznikne 42 míst. Investor nyní požaduje po radnici, aby počet byl snížen na 32 nebo 30 vozidel. Podle Michala Záveského, jednatele Piano Business Center, je to například kvůli stanovisku odboru životního prostředí magistrátu. 


Podle informací Deníku je problémem to, že pokud by měla kapacita parkoviště respektovat původní dohody, zasahovala by stání až pod okna okolních domů.

Na jaře 2018 by na křižovatce ulic Mánesova a Lidická mělo stát Administrativní centrum Piano.Zdroj: Deník

Město ale trvá na původních počtech. V radě města sice na věc není podle Františka Konečného jednotný názor, ale většina radních je proti tomu, aby se počet míst snížil bez nějaké kompenzace. „Město trvá na 42 místech,“ zdůrazňuje František Konečný a dodává, že investor může vytipovat další místa v lokalitě, kde by se ještě dala parkovací místa zřídit a radnice se dalšímu jednání neuzavírá. „Jsou tam pozemky jejich a města. Oni ale musejí přijít s nějakým návrhem. Zatím přinesli jedinou variantu, řekli, snižte nám počet míst,“ říká za vedení města František Konečný a dodává, že bylo nabídnuto investorovi, že s ním radnice varianty posoudí. „Nemusí to být deset metrů od Piana,“ připojuje náměstek primátora a naznačuje tak, že radnice je ochotna i k nějakému kompromisu. „Ale zatím nic nenabídli,“ dodává na adresu investora František Konečný. Neumí ale odhadnout, jestli se tahanice mohou prodlužovat až do konce stavby Piana.

Podle náměstka primátora Petra Holického pak problémy pramení ze smluv uzavřených na prodej městských pozemků v lokalitě mezi lety 2008 až 2013. „Předsmluvní jednání proběhla a smlouvy byly uzavřeny za dřívější reprezentace města. Smluvní podmínky neumožňují městu efektivně hájit ty zájmy, které se nyní ukazují jako důležité. Je velmi problematické minimalizovat negativní dopady stavby na veřejný prostor, hlavně co se týká parkování a dopravního napojení,“ říká Petr Holický.

Na stavbě Piana je nyní dokončen monolit podzemních podlaží. Dokončení celé stavby se očekává v dubnu 2018.

Vizualizace Administrativního centra Piano.
Kousek od náměstí vyroste obří stavba