Na snímku z archivu čtenáře Jana Schmidt-mayera je Lannova třída (hovorově výhradně Lannovka) v záběru z místa přibližně před Priorem směrem k nádraží. Je listopad 1975 a domy vpravo jsou připraveny k odstřelu, který byl vykonán dne 7. listopadu 1975. Zřítily se čtyři domy dvoupatrové a jeden jednopatrový. V místě toho jednopatrového domu je dnes McDonald's. Byly to domy s historizující štukovou fasádou z let po roce 1890. Mohly být vyšší i o dvě patra, ale majitelům domu stačila pro vybírání činže dvě patra. Lannovka tehdy nebyla hlavní tepnou, staré nádraží stálo až u Průmyslové ulice, tenkrát ulice Nádražní.

Vedle vpravo prvního domu (staré číslo 10a) je volná plocha. Stávalo tam německé reálné gymnázium postavené v roce 1860 za přispění Adalberta Lanny. V březnu 1945 byla budova poškozena při náletu, zejména trakt v Jeronýmově ulici. Část v Lannovce, kde byla školní kaple s věží, byla obyvatelná. V ní byli až do podzimu 1945 ubytováni vojáci Rudé armády. Poněvadž německá reálka byla v majetku ministerstva školství, vykonávala v březnu 1946 prohlídku poškozené budovy školy komise ministerstva (o jiných budovách v majetku města rozhodovalo město) a ta rozhodla, že do 9 měsíců musí být trosky školy odstraněny. Věž školy vylepšovala poměrně plochou Lannovku. Až do r. 1975 tam zela proluka.

Ilustrační fotografie.
U Světlíků už pracují bagry, radnice dala kamionům podmínku

Po likvidaci domů vpravo na snímku se zde začal stavět obchodní dům. To se ještě nevědělo, jak se bude obchoďák jmenovat. Jen, že investorem je Prior Bratislava. Realita byla taková, že Broukárna jako plno sortimentní obchodní dům už nestačila. Těžko tam zajížděly náklaďáky se zbožím. Připomínky k ní měli hygienici.

Prior byl otevřen 3. května 1979. Trochu se čekal jiný (lepší) název, ale rozhodl investor a majitel. Obchodní domy Prior se tehdy natlačily do centra i jiných měst. Náš Prior není zrovna v centru města, ale stojí na komerčně dobré lokalitě. Byl pořád plný lidí. U pohyblivých schodů stál portýr, který odháněl kluky, co jezdili nahoru a dolů (nejen kluky). Nabízí se ale otázka, jestli architekturou Lannovku zhodnotil.

První dům vpravo (stará domovní čísla 412/10a) se zahradou prodali podle tržní smlouvy ze dne 27. června 1904 manželé Antonín a Božena Baillingovi Anně Weberové a Hermíně Flöckingerové za 46 000 K. Vloženo bylo vlastnické právo Anně Veberové 1/3 a Hermíně Flöckingerová 2/3. V roce 1917 koupil Bedřich Zechel s chotí Marií od Anny Weberové a Hermíně Flöckingerové dům čp. 412/10a se zahradou a stavebním místem za 58 000 K.

Při dopravní nehodě u Starého Sedla nedal pravděpodobně autobus přednost osobnímu autu. Celkem zraněné 4 lidé, 2 těžce a 2 lehce.
U Orlíku nad Vltavou havaroval autobus. Dopravu řídí policisté

Domovní orientační čísla se dávala v Lannovce bez problémů. Když to nějak nesedělo, nebo byl další dům ve dvoře, anebo už tam nebyl, přidávala se k číslům písmena. Za domem 10a byl dům 12 a pak 12a. Nebo šikmo naproti byly domy 9, 9a a 9b. Druhý dům č. 12/172 měla v roce 1904 rodina Welserů, roku 1923 František a Marie Brandnerovi. V domě bydleli Ošťádalů (košíkařství), Kochů, Pörtlů a paní Köpperlová. V dalším domě Prvoděv, první dělnické oděvní družstvo v Prostějově, které oznámilo „Jedeme k Vám do Českých Budějovic konkurovat dobrou jakostí a cenou“. Současně jeli do Tábora a Strakonic.

Čtvrtý dům koupil při nucené soudní dražbě v roce 1913 mistr pekařský Antonín Bohatý s chotí Terezií za 56 tisíc K. V bloku bydleli také Hajíčků. Pět domů ustoupilo Prioru. Není vyloučeno, že někdy ustoupí Prior.

Českobudějovická Lannova třída v roce 1975Zdroj: Archiv Jana Schmidtmayera

Jan Schinko