Spíše k procházkám dnes slouží třeba hřbitov u staroměstského kostela. Na jeho místě totiž zčásti vznikl nynější Staroměstský park.

Střední generace ještě pamatuje, jak se sem tam objevovaly pod tenkou vrstvou hlíny náhrobní desky ze zrušeného hřbitova. Po několika úpravách by ale nikdo neznalý park na někdejší hřbitov netipoval.

Náhrobky zůstaly jen v nejbližším okolí kostela. I těch je ale dnes pomálu. Zubu času odolaly spíše ty, které jsou součástí nedávno opravené hřbitovní zdi, jež ohraničuje nejbližší okolí kostela.

V něm se stále konají bohoslužby, ale na hřbitově už se nepohřbívá od 19. století. Bývalá márnice má proto dnes docela jiný účel. Sídlí v ní skautský oddíl.

„Jsme První oddíl skautek České Budějovice," říká jedna z vedoucích Lenka Šináklová a dodává, že márnice už svému účelu neslouží hodně dlouho. „Scházíme se tu ke schůzkám. Pomáháme ale i s údržbou prostoru kolem kostela panu správci," dodává další vedoucí Kateřina Tomašková.