Kdo jede z Českých Budějovic na Trhové Sviny, musí u Strážkovic kvůli stavbě obchvatu počítat nejen se zdržením kvůli objížďce, na kterou se vjíždí na pokyn semaforů. Větší problém pro mnohé řidiče znamená stav provizorní komunikace.

Stačilo pár silných přeháněk a krátká provizorní objížďka na stavbě obchvatu Strážkovic se proměnila v tankodrom, který potrápí nervy nejednoho řidiče. Vrstva kameniva zpevněná cementem nevydržela provoz, který po většinu dne znamená průjezd jednoho auta za druhým. A po deštích minulých dnů se objevily desítky výmolů, které žádné nápravě neprospějí.

"Je to tam úplně bez varování, z asfaltky se vjede hned na vymlácenou objížďku," říká k nepříjemnému překvapení Ivan Fabián z Českých Budějovic, který místem o víkendu projížděl při cestě na výlet do Novohradských hor. Navíc se na hlavní silnici po deštích zanáší i materiál z objížďky.

Investorem dlouho připravovaného obchvatu, který má odvést z centra obce nekonečné kolony vozidel, je Jihočeský kraj. Podle Hany Brožkové, tiskové mluvčí krajského úřadu, už se problém u Strážkovic řeší. Původně měl být povrch objízdné komunikace tvořen ze silničních panelů. "Z důvodu hlučnosti byl všemi zainteresovanými odsouhlasen povrch ze směsi kameniva stmeleného cementem," říká Hana Brožková.

Na projektovou dokumentaci odkazuje také Iveta Štočková, tisková mluvčí společnosti Eurovia, která obchvat staví. "V rámci výstavby obchvatu Strážkovic jsme podle schválené projektové dokumentace vybudovali provizorní komunikaci," uvedla pro Deník Iveta Štočková a dodala, že tato komunikace je dočasná a bude sloužit pouze do doby zprovoznění obchvatu. "Dle projektové dokumentace je tato provizorní komunikace vybudována z vrstvy kameniva zpevněného cementem. Bohužel vlivem intenzity dopravy v místě a rovněž vlivem nadměrných srážek došlo k podmáčení podloží a k uvolnění jemných částic konstrukce, které způsobuje nerovnosti na této dočasné komunikaci," uznává ale poškození objížďky Iveta Štočková. "Situaci jsme zaznamenali a v současné době s investorem projednáváme dodatečné zpevnění konstrukce této provizorní komunikace vrstvou z asfaltového betonu," doplnila mluvčí Eurovie.

"V současné době je se společností Eurovia dohodnuto, že vzhledem k prašnosti provede povrch nově s asfaltovým povrchem na vlastní náklady. Termín provedení této úpravy je předběžně určen na 12. června 2021," naznačila Hana Brožková termín, kdy by se situace mohla vyřešit.

Obchvat Strážkovic se začal stavět letos a hotov by měl být v listopadu 2022. Za 2,2 kilometru nové vozovky, kde budou i stoupací pruhy, má Jihočeský kraj zaplatit necelých 170 milionů korun. Kvůli úhradě poplatku na vynětí pozemků z půdního fondu navýšil kraj v minulých týdnech prostředky na stavbu silničního obchvatu Strážkovic o 23 milionů korun. Cena stavby tak vyjde na 169,2 milionu. Rozhodnutí jihočeského zastupitelstva potvrdil náměstek hejtmana pro ekonomiku a finance Tomáš Hajdušek.

„Na stavbu obchvatu jsme dostali dotaci z IROPu ve výši 64 milionů korun. Z těchto prostředků budou například hrazeny stavební práce na vlastním obchvatu, přeložení sítí či stavební dozor. Zbývajících 105,2 milionu uhradíme z rozpočtu kraje. Peníze budou použity na ostatní práce na obchvatu, stavební úpravy komunikace na strážkovické návsi, zpracování projektové dokumentace nebo již zmíněné vynětí pozemků z půdního fondu,“ upřesnil Tomáš Hajdušek.

Cílem vybudování obchvatu a úpravy dopravního uspořádání uvnitř obce Strážkovice je podle náměstka hejtmana rychlejší dopravní spojení na trase mezi Českými Budějovicemi, Trhovými Sviny a Novými Hrady. A zároveň mezi Třeboní, Římovem a Českým Krumlovem.

Součástí obchvatu bude kruhový objezd, který zajistí křížení komunikací na trasách mezi Českými Budějovicemi a Trhovými Sviny a Třeboní a Českým Krumlovem. Projekt zároveň počítá i s úpravou současné křižovatky na strážkovické návsi včetně přilehlých chodníků. Hlavní silnice na trase České Budějovice – Trhové Sviny – Nové Hrady bude přeřazena do místních komunikací a z dosavadní vedlejší komunikace na trase Třeboň - Římov – Český Krumlov se stane silnice hlavní.