Odborníci detailně zkoumají podloží v lokalitě, kde by v budoucnu mohl být postaven malý modulární reaktor. Lokalita se nachází v zatím vnějším prostoru Jaderné elektrárny Temelín, několik set metrů od silnice 105 mezi Hlubokou a Týnem nad Vltavou. Příprava nového modulárního zdroje se výrazně zrychlila v letošním roce. Investorem by měla být Skupina ČEZ.

Podle Bohdana Zronka, člena představenstva ČEZ a ředitele divize jaderná energetika, byla v pátek 2. prosince 2022 dokončena první fáze průzkumu. "Seizmicita je prozkoumána více než dobře, ale každý takový projekt musí znát specifické podmínky," vysvětlil Bohdan Zronek důvody průzkumu. Podobná zkoumání už se dělala také před stavbou temelínské elektrárny. Detailně ale zaměřená na jiné plochy, kde dnes stojí elektrárna. Nový prostor, kde by měl stát malý modulární reaktor se nachází na jihozápad od areálu dnešní elektrárny.

Ekonomická šance

Jaké je složení hornin v místě předpokládané stavby? Nakolik jsou celistvé? To je příklad otázek, na které přinese odpověď probíhající geologický průzkum v jihozápadním okraji areálu stávající jaderné elektrárny.

„Zájemcům o stavbu chceme představit naprosto konkrétní podmínky. Jsme si jistí tím, že jde o maximálně vhodnou lokalitu, ale před každou takto významnou stavbou je potřeba přesně znát geologické podmínky a další faktory, které mohou projekt ovlivnit,“ uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize nová energetika Tomáš Pleskač.

Zdroj: Deník/Edwin Otta

Odborníci na místě určují druh a celistvost hornin pomocí měření elektrických odporů a sledování rychlosti šíření seismických vln od speciálního vibračního zdroje. První výsledky ověřují prostřednictvím 30 metrů hlubokých vrtů.

Nutná licence

Podmínkou výstavby bude licence vydaná v zemi, kde bude malý modulární reaktor vybudován jako první svého druhu. Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby by první mohl být uveden do provozu v Kanadě v letech 2030 nebo 2031. Kdyby se podařilo, aby Temelín byl první evropskou lokalitou s malým modulárním reaktorem, mohl by se stát vzorem pro další lokality, ve kterých bude nutné nahradit dosluhující uhelné zdroje.

Slavnostní zahájení mezinárodní konference Fórům partnerských regionů Jihočeského kraje 2022 , při kterém došlo také k podpisu dohody o založení společnosti South Bohemian Nuclear Park zabývající se vznikem malého modulárního reaktoru u Temelína.
Podepsáno. První malý modulární reaktor by mohl stát u Temelína už v roce 2032

„Z našeho pohledu nejde jen o čistý a bezpečný zdroj elektřiny, případně tepla. Předpokládám, že tato technologie se stane stabilní částí budoucího energetického mixu v Evropě. A pro nás je to příležitost, aby zde vzniklo třeba i školicí a výcvikové centrum,“ dodává hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba s tím, že by to znamenalo silný impuls pro ekonomický rozvoj.

Spolupráce kraje, odborné firmy i výzkumníků

ČEZ a.s., Jihočeský kraj a ÚJV Řež už jsou podílníky ve společnosti South Bohemian Nuclear Park (Jihočeský jaderný park), která se podílí na koordinaci a komunikaci přípravy stavby malého modulárního reaktoru. Finálním investorem by měla být Skupina ČEZ.

Skupina ČEZ už podepsala memoranda o spolupráci v oblasti malých modulárních reaktorů s firmami NuScale, GE Hitachi, Rolls Royce, EdF, KHNP a Holtec a o projektu intenzivně jedná i se společností Westinghouse. Prostřednictvím dceřiné společnosti ÚJV Řež sama na vývoji malých modulárních reaktorů intenzivně pracuje.

Temelín. Ilustrační foto.
V Temelíně vznikne prostor pro malé modulární reaktory

Společnost South Bohemian Nuclear Park byla založena v roce 2022. Je společným projektem společnosti ČEZ, a.s., společnosti ÚJV Řež, a.s. a Jihočeského kraje, který zastřešuje výzkum, vývoj, komunikaci a přípravu stavby.