Podle tiskové mluvčí magistráty Jitky Welzlové po dohodě s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR bude na vhodném místě ponechána dřevní hmota z pokácených dubů. "Stavba zahrnuje opravu a opevnění ostrovů, odbahnění rybníků a vybudování nových objektů pro úpravu manipulace s vodou přepouštěním z rybníku Domin do rybníků Bažina a Nový Vrbenský, výstavbu sjezdu a dočasné panelové komunikace. Projekt zajistí revitalizaci soustavy rybníků, které jsou také součástí evropsky významné lokality NATURA 2000," vysvětluje Jitka Welzlová a dodává: "Zmiňované vodní plochy patří v této oblasti k těm nejvýznamnějším a primárně slouží předmětům ochrany, kterých je celá řada. Jsou ale silně eutrofizovány, ostrovy jsou rozplaveny, potravní a kyslíkové poměry hraniční a manipulace s vodou je technicky velmi problematická, proto se tyto problémy musejí vyřešit."