Krajský úřad vyhověl žádosti společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice a povolil kácení dřevin rostoucích mimo les v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky. “Kácení je součástí rozsáhlé regenerace rybníků Domin a Bažina, která zahrnuje opravu a opevnění ostrovů nebo odbahnění," vypočetl náměstek primátora Ivo Moravec a doplnil, že vybudovány budou i nové objekty pro úpravu manipulace s vodou přepouštěním z rybníku Domin do Bažiny a Nového Vrbenského včetně výstavby sjezdu a dočasné panelové komunikace.

"Označené dřeviny navržené ke kácení jsou náletové a neudržované a k jejich odstranění se vyjádřili také ornitologové. Projekt zajistí revitalizaci soustavy těchto rybníků, které jsou součástí přírodní rezervace, soustavy Natura 2000 – evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Zmíněné vodní plochy patří v této lokalitě k těm nejvýznamnějším. Jsou na nich realizovány pouze účelové obsádky ryb tak, aby sloužily předmětům ochrany," zmínil Ivo Moravec.

V současné době jsou v rybnících například rozplaveny ostrovy, kyslíkové poměry v nádržích jsou hraniční a manipulace s vodou je technicky velmi problematická. Proto městská společnost zahájí obnovu rybníků.