„Místo by šlo přirovnat 
k přírodní rezervaci Soos 
u Františkových lázní," říká 
k neobvyklému úkazu Daniela Procházková z českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR. Vědci proto po dohodě s představiteli okolních obcí navrhli, aby sirný vývěr nebyl zasypán hlušinou, jak se původně plánovalo. Zajímavost bude zachována a navíc u ní přibude 
i naučná tabule.

Je vidět ze silnicePodmáčená louka nebo bahniště, tak vypadá na první pohled zajímavý železito-sirný vývěr, který se nachází asi 200 metrů od obce Zahájí. Přírodovědně cenná lokalita je rozpoznatelná ze silnice mezi obcemi Zahájí a Mydlovary a ode dneška ji bude označovat i naučná tabule.


Na první pohled místo připomíná jen silně podmáčenou nebo zabahněnou louku. Pro vědce je ale lokalita zajímavá nejen po stránce geologické, ale i biologické, zoologické a historické. Podle Daniely Procházkové má vývěrová voda vysokou tvrdost, je velmi kyselá (pH 3,2), má vysoký obsah železa, síranů, manganu a sediment také obsahuje vzácné minerály goethit, jarosit a schwertmanit.

„Roste tu houba třepenitka vlhkožijná, která je na červeném seznamu rostlin a v České republice se vyskytuje jen na několika málo místech," upozorňuje Daniela Procházková. Na zkoumání pramene se společně s vědci podíleli také studenti z gymnázia v Jírovcově ulici v Českých Budějovicích