Obrovský nával rodičů s budoucími prvňáčky potvrdil, že o tuto nestátní školu je enormní zájem.

„Víme, že je to dobrá škola. Už tu máme dceru v 6. třídě a se školou máme dobré zkušenosti. Je menší a zdá se mi taková přátelská, rodinná," vysvětluje zájem o školu Petra Roudenská z Chotýčan, která k zápisu přivedla svou mladší dceru Anetku.

Škola bude přijímat kolem padesáti prvňáčků. Desítky rodičů, kteří před zápisem čekaly i přes dvě hodiny na schodišti, tedy zůstanou neuspokojeny.

„Mrzí nás to. Rádi bychom vyhověli většině, ale z kapacitních důvodů to není možné," pokrčil rameny zástupce ředitele Jan Schreib, pověřený řízením školy. Obrovský zájem rodičů si vysvětluje tím, jaké škola nabízí další možnosti vzdělávání. „Zaměřujeme se na výuku cizích jazyků, máme kroužky, které vedou rodilí mluvčí," dodal Schreib.

Zápisy odstartovaly i v některých dalších školách v regionu, například v Hluboké či v Kamenném Újezdě. Většina škol vypsala termíny zápisů na závěr tohoto nebo příštího týdne.

U prvních zápisů se včera tlačily davy

Nával, který kdosi z přítomných trefně přirovnával k totalitní frontě na banány. Tak to včera vypadalo na Církevní základní škole v Českých Budějovicích. Na zápis, který se konal od 14 hodin, přišli mnozí rodiče s velkým předstihem. První zevlovali po chodbách už v jednu hodinu. Mnozí si ale nemohou být jisti, že jejich děti budou přijaté právě na této škole.Proč si vybral církevní školu, vysvětluje tatínek předškolačky Adélky, Karel Závodský. „Hlavní důvod je, že to máme blízko od domova, druhá věc je, že škola patří pod Biskupské gymnázium a očekáváme, že vzdělání tady má kvalitu," řekl Závodský.

„Malá se těší, sice se v neděli trochu sekla, že nikam nepůjde, ale jsme tu," usmál se Závodský. „Je to změna, Adélka má ráda změny, těší se, že se něco naučí, vzdělávání ji baví," dodal tatínek.

Anetka Roudenská je ze školy také nadšená. „Těším se na básničku," řekla před zápisem a prozradila, že se umí podepsat a že hezky maluje.

Velký zájem může zkomplikovat plány rodičů i na řadě zejména budějovických základek, kde se zápis koná v závěru příštího týdne. Některé proto alespoň nekonečnému čekání ve frontách předcházejí tím, že zvlášť vydávají pořadová čísla a k zápisu pak mohou děti chodit průběžně bez ohledu na tato čísla.

Ředitelé škol myslí i na případy, kdy se rodina k zápisu nemůže dostavit ve stanoveném termínu a po telefonické dohodě jsou připraveni nabídnout náhradní řešení. Je to i případ Základní školy Máj II, která kromě běžných tříd otvírá již podeváté speciální první třídu pro mimořádně nadané děti a nově i sportovní třídu. Do těch se zápis koná již 23. ledna.

„Navázali jsme spolupráci s klubem HC Českobudějovičtí lvi. Třída bude určena jak pro hokejisty, tak pro děvčata, která se budou věnovat bruslení a aerobiku," naznačila ředitelka školy Marie Nedvědová k novince.

Naopak již zavedená je ve škole výuka nadaných dětí, které pak většinou odcházejí na víceletá gymnázia. „Další úspěchy těchto žáků je předčasné předvídat, ale přínosem je už to, že se nadané děti nemusí přizpůsobovat ostatním a neztrácí zájem, naopak proškolení pedagogové a psychologové jim pomáhají rozvíjet nadání," vysvětluje Nedvědová.

Na rozdíl od velkých městských škol ve venkovských málotřídkách většinou učitelé přesně vědí, kolik dětí u zápisu čekat. „Ve školce máme osm předškoláků, sedm z nich by mělo přijít k zápisu k nám, rodiče dvou dětí budou zřejmě žádat o odklad," kalkuluje ředitelka Jana Řeháčková.

O rok později zřejmě půjde do školy i dcera Evy Freyové Anička, která oslaví šesté narozeniny až v červenci. „K zápisu jdeme, i jsme se připravovali, ale myslím, že na školu je v případě dcery ještě brzy. Radila jsem se o tom i s naší dětskou lékařkou, ta doporučuje, aby prázdninové děti se školou nechvátaly," vysvětluje mladá maminka.

Každopádně pro všechny předškoláky by měly být zápisy šancí seznámit se s prostředím a učitelkami, slavnostní událostí, ze které si odnesou nejen příjemný zážitek, ale většinou i milý dárek třeba z dílny starších spolužáků.

Co má dítě znát

Co vše by mělo dítě před zahájením školní docházky ovládat? „Mělo by se umět představit, říct kolik mu je let, trochu popovídat o svých sourozencích a rodině, případně říct, odkud je. Mělo by samostatně předvést nějaký projev, básničku nebo písničku. Mělo by znát barvy, geometrické tvary, dokázat spočítat nějaké prvky nebo předměty," jmenuje učitelka první třídy Šárka Kubínová.

Při zápisu také učitelky sledují, zda předškolák zvládne porovnat, co je větší a menší, zda dokáže ukázat směry vpravo, vlevo, nahoře a dole, a chápe posloupnost, tedy co je první a poslední. „Dítě namaluje postavu, může ukázat, jestli umí nějaké písmenko, a může vyprávět nějaký příběh nebo pohádku, aby se poznala jeho slovní zásoba a výslovnost," dodala Kubínová. Zápis trvá přibližně 10 minut.