Obložnost ubytovacích zařízení, je základem pro placení daní městu. Tam, kde už v minulosti fungovaly pokladní systémy, se pohybovala mezi 75 a 80 procenty. Poměrně velká část ubytovatelů ale dlouhodobě vykazovala třeba jen 12 procent a v extrémech šla i pod deset. Do cesty jim však vstoupilo EET, které by se již mělo postupně projevovat. Zda tomu tak je, jsme se zeptali krumlovského místostarosty Josefa Hermanna.

„Za první čtvrtletí nedošlo k žádnému nárůstu. Nyní mám ale čerstvé zprávy o situaci ve druhém čtvrtletí, a potěšilo mě, že nám příjem z této sféry stoupl o 30 procent,“ uvedl místostarosta. Třetí čtvrtletí, které je z hlediska turismu v Českém Krumlově nejexponovanější, tedy slibuje zajímavá čísla.