Vymyslet pro každé z nich hry a soutěže, které mají něco společného  se světoznámými hudebními díly či obyčejnými popěvky přitom není podle hlavního pořadatele akce Jiřího Finka nesplnitelný úkol. Spoléhá přitom na partu zkušených kolegů a jejich fantazii.

„Dají se vymyslet výborné hry. Když jsme se v minulosti zaměřili na technické vynálezy, kdekdo kroutil hlavou nad tím, jaké vynálezy chceme hravou formou prezentovat i těm nejmladším účastníkům, navíc někde v lese. Nakonec byla stanoviště plná funkčních modelů a tak zajímavých aktivit, že nadchla nejen děti, ale i jejich rodiče," vzpomíná Jiří Fink.

Ani letos nemá obavy, že by se  děti na trase nudily.  „Na některých stanovištích, kam se dá přivést elektřina, bude i skutečná hudba, máme je ozvučená, bude se tancovat i zpívat, ale třeba prolézat oknem, jak se zpívá v písničce Kočka leze dírou," naznačoval během posledních příprav.  O tom, že pořadatelé umí  popustit uzdu fantazii a nebojí se  pustit do zajímavých experimentů, svědčí třeba i hra na  lahve od piva, kterou si  všichni užijí na jednom ze stanovišť.

Právě bez nápadů a obětavosti těch, kdo se dobrovolně a bez nároku na jakoukoli odměnu starají o bezchybný chod akce, by se Pohádkový les jen těžko letos mohl uskutečnit již pošestnácté Do role pořadatelů, kteří si celý den s dětmi trpělivě hrají, se přitom dnes už staví i ti, kteří před lety po trase chodili jako návštěvníci.

Patří mezi ně i student třetího ročníku Gymnázia Jírovcova David Orosz. „Poprvé jsem byl v Pohádkovém lese asi ve čtyřech letech, pamatuji si na pohádky, hodně dobré byly vynálezy," vzpomíná středoškolák. Jen co povyrostl, stal se z něj alespoň zčásti i pořadatel. „Pokaždé jsem pomáhal mamce na stanovišti, třeba jsem měl za úkol dávat dětem razítka do startovních karet," vzpomíná na začátky v týmu organizátorů.

Za uplynulé roky tak posbíral nezapomenutelné zážitky. Jednou jsme tam měli živé ovce, které jsme na místo převáželi tranzitem. Letos budu hrát roli noty v osnově, ale pomáhám i jinak, třeba s nákupem cen pro děti. Loni jsem zase neverboval mezi pořadatele spolužáky," vybírá David Orosz ze široké palety organizátorských úkolů.

Pohádkový les každoročně zaštiťuje Klub českých turistů. Nejde přitom o jedinou akci, které se nemusí bát zúčastnit rodiny s dětmi. „Smyslem Pohádkového lesa je i představit veřejnosti i jiné turistické akce, pozvat je na nejrůznější společné výlety. V poslední době to byly výpravy  například do Jeseníků, do Polabí, Poohří, letos do Českého středohoří. Program se přitom dá přizpůsobit možnostem účastníků, ať už to jsou malé děti nebo důchodci.  Pokud se rodiny k některému z výletů přidají, většinou zůstávají a účastní se i dalších," pochvaluje si Jiří Fink.