Předal jim jej krajský radní pro dopravu Jiří Švec. Stalo se tak v rámci tradičního Semináře BESIP pro pedagogy Jihočeského kraje a organizátory dopravních soutěží.

Miroslav Pileček působil na Základní škole Zlatá stezka, především pak v Domově dětí a mládeže v Prachaticích, kde organizoval veškeré dopravní soutěže. Bohumír Malík pracoval na Základní a Mateřské škole Horní Planá, kde dlouhá léta učil dopravní výchovu a organizoval soutěže na Českokrumlovsku. Práci se věnují ve svém volném čase, o víkendech a dobrovolně.

„Jsem velice rád, že mohu prostřednictvím Jihočeského kraje ocenit záslužnou práci pedagogů, kteří se ve svém volném čase, o víkendech a dobrovolně věnují dopravní výchově a přispívají tak k podpoře vzdělávání dětí v této oblasti,“ uvedl Jiří Švec s tím, že obětavost učitelů oceňuje nejen coby radní, ale také jako rodič.

Seminář BESIP pro pedagogy Jihočeského kraje a organizátory dopravních soutěží se v budově krajského úřadu konal již počtvrté.

Krajský radní pro dopravu Jiří Švec gratuluje Bohumíru Malíkovi.Zdroj: Archiv Jihočeského krajeKrajský radní pro dopravu Jiří Švec gratuluje Bohumíru Malíkovi.
Autor: Archiv Jihočeského kraje

Krajský radní pro dopravu Jiří Švec gratuluje Miroslavu Pilečkovi.Zdroj: Archiv Jihočeského krajeKrajský radní pro dopravu Jiří Švec gratuluje Miroslavu Pilečkovi.
Autor: Archiv Jihočeského kraje