Při jednotlivých polytechnických kurzech se učitelé 
z mateřských škol dozvídají nejen náměty pro akční a tvořivou práci s dětmi, ale také se učí práci v kolektivu ostatních spolupracovníků.

Minulý pátek a sobotu se tak učitelky z mateřských škol sešly na kurzech, kde si vyzkoušely nejen práci s keramikou, s papírem, ale třeba i konstrukční činnosti. „Všichni frekventanti, tedy účastníci kurzu, jsou opravdu nadšení. To co si u nás vyzkouší, pak s chutí aplikují 
v praxi," řekla Eva Roučová z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

„Někteří učitelé se toho trochu báli, tvrdili nám, že nějaké technice nerozumí. Ale vyvedli jsme je z omylu. Je to hlavně o tom ukázat dětem, jak funguje svět," doplnila.

„Je to skvělé, jsem tvořivá, takže podobné projekty mě moc baví," okomentovala kurz Jitka Černá z Mateřské školy Nalžovské Hory ještě s rukama od keramické hlíny. Účastníci ale pracovali nejen s keramickou hlínou, ale třeba 
i s modelínou nebo slaným těstem.

„Ne každá školka má k dispozici zázemí pro práci s hlínou, proto jsme zde ukázali 
i jak si některé pomůcky a materiály připravit doslova za pár korun," doplnila Eva Roučová.

Celý projekt zahrnuje celkem čtyři aktivity. A sice podporu interního mentoringu, polytechnické vzdělávání, stáže a osobnostní a sociální rozvoj, který je podmíněný absolvováním kurzů některé 
z předchozích tří aktivit.

Práce na projektu začala už loni v prosinci napsáním projektu a zmapováním předběžného zájmu. „Letos v létě se podařilo v rámci osobnostního rozvoje proškolit přibližně 350 osob a v ostatních aktivitách v říjnu a listopadu 563 učitelů mateřských škol. Moc si vážím toho, jak k projektu všichni manažeři aktivit, garanti kurzů, lektoři i ostatní 
z fakulty přistupují a jakou máme skvělou zpětnou vazbu od účastníků," uvedla Miluše Vítečková z katedry pedagogiky a psychologie, hlavní manažerka projektu.