Projekt vznikl na základě výzvy Ministerstva školství 
a podpořila ho Evropská unie prostřednictvím svých fondů. Práce na projektu začala už v prosinci. „Mimo jiné jsme si museli předem zmapovat zájem mateřských škol," vysvětluje Miluše Vítečková 
z katedry pedagogiky a psychologie, hlavní manažerka projektu. „Hned jak byl projekt schválen, tak jsme jej 
v červenci spustili," dodává.

Každý frekventant musí absolvovat úvodní kurz osobnostního rozvoje. „My jsme je měli teď v červenci," vysvětluje dál Miluše Vítečková. Kdo by se chtěl do kurzů ještě nyní zapsat, má šanci. Není totiž problém do tohoto rozjetého vlaku naskočit.

„Úvodní kurz budeme opakovat ještě v srpnu a v říjnu. Chceme totiž dát šanci těm, jimž červencový termín kurzu nevyhovoval," informuje.

Projekt zahrnuje celkem čtyři aktivity. A sice podporu interního mentoringu, polytechnické vzdělávání, stáže a osobnostní a sociální rozvoj, který je podmíněný absolvováním kurzů z některé z předchozích tří aktivit.

„Zaměřili jsme se hlavně na interní mentoring, což je téma, do kterého se dalším vzdělavatelům příliš nechtělo," říká Eva Svobodová, která je hlavní autorkou obsahové náplně jednotlivých kurzů. „Cílem projektu je vzdělat lidi 
v oblasti, kterou si vyberou, aby byli schopni metodicky vést  pracovní tým svých kolegů, či poradit dalším zájemcům z jiných mateřských škol," doplňuje.

Na kurzy se přihlásily především učitelky z jižních Čech. „Informace o projektu se šířila dál, takže tu máme třeba účastnici z Brna, jezdí nám sem i z Plzně a podobně," říká Miluše Vítečková.

„Když jsem se dozvěděla 
o možnosti dále se vzdělávat, tak jsem neváhala," říká jedna z účastnic kurzů Jitka Luňáková, ředitelka Klatovských mateřských škol.

Jednotlivé kurzy jsou rozděleny na několik dvoudenních bloků. „Jdeme po krocích, vždy se něco naučíme, realizujeme v praxi a po dvou až třech měsících se zkušenost reflektuje a doplní o další informace," vysvětluje Eva Svobodová.

Projekt se u pedagogů v mateřských školách těší velkému zájmu. Pro učitele je navíc zdarma a z fondů Evropské unie jsou hrazeny i náklady spojené s cestou nebo ubytováním.