Jak informoval ředitel českobudějovické veterinární správy František Kouba, došlo tak k dalšímu prokázání tzv. ptačího moru u divokých ptáků. „Kolegyně odebrala v součinnosti s městskou policií a hasiči na Starohaklovském rybníku u Českých Budějovic pět kachen a jednu labuť, které uhynuly na vodní ploše. Tyto vzorky byly vyšetřeny a všechny v pondělí večer určeny jako pozitivní,“ upřesnil.

V jižních Čechách se ptačí chřipka vyskytla naposledy před čtyřmi roky. K masivnímu utrácení ptáků museli veterináři přistoupit například v Blatné či Libějovicích na Strakonicku, Vlachově Březí a Ledenicích na Prachaticku či Horní Lhotě na Jindřichohradecku. Škody tenkrát šly u velkochovů do stovky tisíc i milionů. Ptačí chřipka v malochovu bylo před třemi lety identifikována také v Sedlečku u Soběslavě či Chotčinách u Chýnova – tedy nedaleko aktuálního výskytu v Dlouhé Lhotě.

Další lokalita je na Písecku kolem obce Hradiště. „Na řece Otavě jsme v této lokalitě zachytili další pozitivní labuť,“ dodal František Kouba. Jak dále vysvětlil u výskytu u volně žijících ptáků není třeba dělat ochranné pásmo ani pásmo dozoru jako na Táborsku, kde se aktuálně v 34 obcích zhotovují soupisy chovů kvůli ohnisku v Dlouhé Lhotě.

DOMÁCÍ CHOVY JSOU ČISTÉ

Přímo v Dlouhé Lhotě podle jeho slov veterináři se starostkou zkontrolovali 21 kontaktních chovů a nenašli žádnou další nakaženou drůbež. „Inspektoři všechny vytipované malochovatele zkontrolovali, nezjistili žádné závady. Klinický stav veškerého domácího ptactva je dobrý,“ řekl.

Předtím přímo v ohnisku u chovatele utratili zbytek drůbeže a u sedmi kusů provedli vyšetření taktéž s pozitivním výsledkem. „Aktuálně u něj platí mimořádná opatření, provádí se mechanická očista, asanace prostředí a plyne pozorovací doba,“ dodal Kouba, že po 21 dnech se ohnisko vyhlásí za vyhaslé.

Téma ptačí chřipka na jihu Čech.Zdroj: Deník

VELKOCHOVY JSOU PRÁZDNÉ

Veterináři se také pustili do kontrol komerčních chovů v této lokalitě, v okruhu deseti kilometrů jich je devět. „Eliminovali jsme kontroly na čtyři velké chovy. Mezinárodní testování drůbeže v Ústrašicích, Tagrea výkrm brojlerů Čekanice a Kachní farma Strkov, která má dvě hospodářství – výkrm a produkce vajec,“ vyjmenoval.

Jihočeský kraj podle státní veterinární správy se řadí z hlediska výskytu ptačí chřipky do rizikové oblasti v rámci celé republiky. Hlavním důvodem je množství vodních ploch a s tím spojená migrace vodních ptáků. Nákaza se k nám dostává kvůli migraci z jihovýchodu; z Turecka, Maďarska, Bulharska či Slovenska.

Podle Kouby je výhodou, že řada chovů je teď prázdná. Firma Tagrea má kapacitu kolem půl milionu brojlerů na výkrm. Jde o třítýdenní cykly. "V současné době jsou tyto prostory prázdné, připravují naskladnění v únoru přes 400 až 500 tisíc kusů brojlerů. Chov je tam na velice dobré úrovni," zhodnotil Kouba.

Na Písecku veterinární správa prověřila dva velké drůbeží podniky. Firma Agpi zrovna vyskladňovala kolem 140 tisíc nosnic. Objekty druhého komerčního provozu ve Smetanově Lhotě, kde se zaměřují na chov kachen jsou v současnosti bez zvířat.

CELOREPUBLIKOVÁ OPATŘENÍ

Vzhledem k tomu že se nákazová situace ohledně ptačí chřipky zhoršuje, rozhodl ministra zemědělství Miroslav Toman se Státní veterinární správou o několika opatřeních. "Ty budou platná pro chovatele po celé republice. Kvůli dalšímu šíření nákazy omezujeme volný chov drůbeže, prodej a přemísťování živé drůbeže a také svody drůbeže a ptáků. Současně se chovatelům omlouváme za komplikace,“  podotkl ministr zemědělství Miroslav Toman.

 Mimořádná veterinární opatření zakazují chovatelům, kteří chovají ve svém hospodářství drůbež podléhající evidenci podle plemenářského zákona, chovat drůbež ve volném výběhu. „Výjimky z tohoto opatření může povolit jen místně příslušná krajská veterinární správa. A to za podmínky, že krmivo a voda se ptákům podávají uvnitř nebo pod přístřeškem, které zabraňují kontaktu volně žijících ptáků s tímto krmivem nebo vodou, a v případě, že je drůbeži zabráněno v přístupu na otevřené vodní plochy nebo toky,“ dodal ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

 Zakázáno je také přemísťování nebo prodej živé drůbeže chovatelům, kteří ve svém hospodářství chovají drůbež, která nepodléhá evidenci podle plemenářského zákona, (zákaz přemísťování se tak vztahuje jen z evidovaných chovů do neevidovaných chovů). Rovněž se nesmí pořádat trhy s drůbeží a ostatním ptactvem, výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže i soutěže poštovních holubů.

 Základním preventivním opatřením proti zavlečení ptačí chřipky do chovu, je chov drůbeže v uzavřených objektech a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky. U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, například umístit vodu a krmivo pod přístřešek, zabránit pohybu drůbeže na vodních plochách. Případné podezření na výskyt nákazy, což je zvýšený úhyn drůbeže, náhlý pokles snášky nebo příjmu krmiva, je třeba nahlásit na veterinární správu (v Jihočeském kraji na telefonu 720 995 212).