Návštěvníci se seznamovali se středověkými postupy zpracování dřeva a mohli zapojit se pod vedením tesaře Ondřeje Protivy do výstavby jednoduchého přístřešku. Ten bude v budoucnu umístěn nad hrnčířskou pecí, která vznikla na místě dříve. Další středověká řemesla zpracovávající dřevo - bednařství a soustružnictví - předvedli Aleš Nový a Jan Kozel, s nimiž si mohli lidé také zkusit výrobu dřevěných nádob. Akce se konala v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.