Pracovníci úklidové firmy zametli a uklidili asi 132 tisíc m² komunikací, spotřebovali 115 tisíc litrů vody a odvezli 45 tun odpadu z ručních odkopů a strojního čištění. V současné době úklidové čety pracují v Havlíčkově kolonii, Nemanicích a Mladém.