Pro vozidla MHD na linkách 5, 15 a 21 to znamená, že budou celý den jezdit po náhradních trasách. Pětka pojede ulicemi E. Rošického a M. Horákové, linka 15 bude odkloněná ulicemi Větrná a E. Rošického, spoje č.  21 pojedou po Branišovské a ulicí J. Opletala.

Odměnou všem za trpělivost bude už od neděle cesta po novém povrchu.