Hodně převrácený dopravní režim, který provázel uzavírku mostu přes českobudějovickou Mlýnskou stoku v ulici U Černé věže, bude brzy minulostí.

Rekonstrukce frekventovaného mostu přes Mlýnskou stoku uzavřela ulici U Černé věže 19. května. „Původně měl zhotovitel skončit 31. srpna. Dobrou zprávou pro řidiče, cyklisty, chodce a samozřejmě i obchodníky je, že se most otevře už o dva týdny dříve, konkrétně v pátek 18. srpna,“ uvedl náměstek primátorky Michal Šebek a připomněl, že důvodem obnovy bylo poškození, které se týkalo nejen vozovky, ale i nosných konstrukcí. Samotné rekonstrukci předcházela výměna plynovodu v předmostí, kterou pracovníci ze společnosti EG.D dokončili dva dny před termínem.

Hlavním kritériem byl termín

„Tato akce byla v rámci magistrátu vůbec první, kdy hlavním kritériem soutěže byl termín a nikoliv cena. Cílem bylo co nejkratší uzavření tohoto frekventovaného mostu, což se povedlo. Původní čas podle projektové dokumentace byl 100 dní. Vítězný uchazeč, firma EDIKT a.s., zkrátil v rámci výběrového řízení veřejné zakázky termín o 20 dní. Při následné realizaci dokázal zhotovitel stavbu velice dobře zkoordinovat a termín ještě zkrátil o dalších 14 dnů. Všem zainteresovaným, tedy zhotoviteli, stavebnímu dozoru, ale i dotčeným občanům, podnikatelům v této lokalitě, kteří svým přístupem, pochopením a trpělivostí k bezproblémovému průběhu taky pomohli, patří velké poděkování. Věřím, že všichni práci ocení a jsem moc rád, že se most vrací k běžnému užívání dříve,“ dodává náměstek primátorky Michal Šebek.

Poté, co své práce v předpolí mostu dokončili plynaři, byla odstraněna vozovka, zámková dlažba a živice z chodníků, obrubníky, izolace a betonové desky překrývající instalační komory pro inženýrské sítě. „Tím se odhalila deska nosné konstrukce mostu, zároveň byly na předmostí vykopány stavební jámy pro odkrytí rubu opěr. Spodní stavba i nosné konstrukce se otryskaly tlakovou vodou, odhalená výztuž ošetřila, beton reprofiloval, provedl nový spádový beton a stříkala izolace. Kamenné zdivo se přespárovalo, vyměnilo se i zábradlí,“ popisuje rozsah prací Štěpánka Bednářová z odboru správa veřejných statků, který zajišťoval technický dozor stavby s tím, že se bez kolizí obešla jak objízdná trasa pro automobily v ulici Na Sadech, tak i ta pro pěší přes nedaleké mosty nad Mlýnskou stokou.

V Suchém Vrbném už je hotovo

Jinou stavební akci pro magistrát už ukončili v ulici Otakara Ševčíka. Navržené stavební úpravy za téměř 1,4 milionu korun spočívaly v odstranění asfaltového povrchu, výměně nevyhovujících silničních i zahradních obrubníků, úpravě podkladních vrstev, pokládce nového asfaltu a zámkové dlažby včetně prvků pro nevidomé. Zhotovitelem byla firma SWIETELSKY stavební s.r.o.

V Českých Budějovicích z větších uzavírek dosud omezují provoz rekonstrukce křižovatky Husovy třídy a ulice Oskara Nedbala a opravy ve Strakonické ulici.