Přestože se již v minulosti zdálo, že by Čihadlo mohlo vypadnout z hledáčku Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) při vytipovávání lokalit pro vybudování úložiště jaderného odpadu, opak je pravdou.

I proto se v sobotu znovu sejdou lidé z obcí, které do průzkumného území patří, a vydají se na tichý protestní pochod. Jeho trasa tentokrát povede z Deštné. Motto letošní akce „Letos se rozhodne, přijďte říci své NE“ odkazuje na plány SÚRAO vybrat do konce letošního roku čtyři z devíti zvažovaných lokalit.

Den proti úložišti
v Deštné
- pochod proti úložišti se odehraje v sobotu 21. dubna, sraz je ve 13 hodin na náměstí, kde bude i informační stánek. Odtud se účastníci vydají pod Deštenskou horu k místu možného uložení jaderného odpadu. V cíli je připraveno opékání špekáčků. V případě nepříznivého počasí se setkání odehraje v restauraci v kulturním domě v Deštné.

Jak potvrdila Ivana Škvorová z oddělení komunikace SÚRAO, letos správa úložišť vyhodnotí výsledky prací ze všech devíti lokalit a doporučí vládě čtyři území do další fáze výběru. Následovat budou podrobnější průzkumy. Ivana Škvorová vysvětlila, že poté, co budou čtyři vytipované lokality schválené vládou, dojde v nich k provedení podrobnějších průzkumů včetně hlubokých vrtů, které ověří kvalitu masívu v hloubkách budoucího úložiště.

"Na základě výsledků této další fáze bude vládě v roce 2025 doporučena finální a záložní lokalita pro hlubinné úložiště v České republice. Konečné rozhodnutí učiní vláda,“ informovala s tím, že lokality se budou hodnotit na základě stanovených kritérií. „Klíčovými kritérii bude bezpečnost a technická proveditelnost, dopady výstavby a provozu na životní prostředí a pochopitelně také dopady na rozvoj obcí a okolního regionu,“ doplnila.

Tento postup se ale od počátku nelíbí lidem žijícím v obcích, které se nachází na vytipovaných územích. Letos se tak již počtvrté pod záštitou Platformy proti úložišti, která sdružuje obce a spolky ze všech lokalit, koná Den proti úložišti. Na pochod proti úložišti se vydají i lidé z lokality Čihadlo. Jejich kroky povedou pod Deštenskou horu k místům, kde by jednou jaderný odpad mohl být uložen.

Čihadlo
Lokalita Čihadlo je jednou z devíti lokalit vytipovaných Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) jako vhodné místo pro vybudování hlubinného úložiště. Lokalita zasahuje do katastrů obcí Lodhéřov, Deštná, Světce a Pluhův Žďár. Velikost území je zhruba 26 kilometrů čtverečních a nalézají se v něm význačné vodní zdroje pro okolní obce.

Jak upozornil starosta Pluhova Žďáru, který rovněž spadá do vytipované lokality, Petr Nohava, obce budou mít v budoucnu výrazně omezené možnosti se jadernému odpadu na svém území bránit. „Obce a jejich občané jsou tlačeni do kouta. Celá mašinérie se valí dál, letošní zúžení proběhne i přesto, že jednotlivé lokality mezi sebou nelze objektivně porovnat. Na druhou stranu jistá záruka pro obce v podobě zákona o úložišti zůstává jen planým slibem, který stát dle svých skutků snad ani nemyslí vážně,“ dodal. Vysvětlil také, že cílem platformy je prosadit takový způsob hledání řešení problému vyhořelého jaderného paliva, který bude otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy prostřednictvím zákona.

Nesouhlas již několikrát vyjádřil i starosta Okrouhlé Radouně Zdeněk Leitner. „Je těžko uvěřitelné, s jakou arogancí přichází stát k našim domovům a chce rozhodnout o umístění jaderné skládky pouze na základě obecných a nic neříkajících pravidel. Podobné úložiště není v provozu nikde na světě. Tam, kde se do výstavby pustili před námi, například ve Švédsku, práce přerušili s tím, že nejsou schopni garantovat bezpečnost takového zařízení,“ upozornil.