Některé instalace, kterých bude celkem devatenáct, už můžete potkávat všude po městě. Třeba na náměstí uvidíte Skrýš a Vysídlení, u slepého ramene a v parku Na Sadech méně nápadné sochy Civilizovaní od Michala Čelouda Šembery.

V úterý odpoledne instaloval zřejmě nejrozměrnější sochu letošního ročníku Tomáš Dolejš na Lannově třídě. Jmenuje se Rozdělená společnost a stejně jako ostatní sochy bude kolemjdoucím dělat společnost až do září.