Perinatologické centrum krajské nemocnice dosáhlo loni v oblasti takzvané perinatální úmrtnosti výsledku, jenž nemá v dějinách obdoby.

„V Evropské unii a nejrozvinutějších státech světa, jako je například USA a Japonsko, dosahuje průměrná roční perinatální úmrtnost 5 až 10 promile. V České republice jsme loni dosáhli průměru 4,1 promile, v jihočeském regionu 2,6 a v Českobudějovickém Perinatologickém centru dokonce 1,8, což je výsledek absolutně nejlepší v celé historii tohoto lékařského oboru,“ těší primáře gynekologicko – porodnického oddělení MUDr. Petra Sáka.

„Perinatologické centrum zajišťuje v úzké spolupráci gynekologicko – porodnického a neonatologického oddělení péči o nejsložitější patologická těhotenství, o nejsložitější a nejpatologičtější porody, předčasné porody a následně o takto narozené děti nejen z celého Jihočeského kraje, ale také z hraničních oblasti Plzeňského kraje a kraje Vysočina,“ poznamenal Sák .

„Citlivým ukazatelem úrovně péče o novorozence je celková úmrtnost u nás léčených pacientů. Především v té její části, která se týká úmrtnosti dětí s porodní váhou nižší než 1000 gramů, tedy těch našich pacientů, kteří jsou nejméně připraveni na život mimo tělo matky, patříme dlouhodobě mezi nejlepší čtyři centra ve státě,“ připomíná primář neonatologického oddělení MUDr. Milan Hanzl.

„Je třeba dodat, že v roce 2006 z dětí narozených u nás, nezemřelo jediné dítě s porodní váhou nižší než 1000 gramů. Ještě důležitější ale je, že při narůstajícím počtu dětí nejnižších porodních vah, odchází z neonatologického oddělení 57 procent dětí porodní váhy pod 1000 gramů bez známek jakéhokoli postižení mozku, plic a smyslových orgánů. To znamená, že riziko budoucích závažných vývojových obtíží je u těchto dětí nízké. Tato úroveň nás staví na druhé až třetí místo mezi obdobnými centry v ČR, což opět znamená v mezinárodním srovnání špičkové výsledky.

Pro nás je nejvíce potěšitelný fakt, že u těchto dětí máme ve dvou letech věku, kdy se komplexně hodnotí jejich vývoj z hlediska počtu trvalých postižení, stejně dobré výsledky,“ konstatoval Hanzl.