Počet stížností, které českobudějovičtí strážníci přijali kvůli  narušování veřejného pořádku a občanského soužití:říjen – prosinec 2012
33 stížností

říjen – prosinec 2013
57 stížností

Od září minulého roku, kdy projekt prevence kriminality začal, mají pomocníci městské policie ve Volfově ulici na sídlišti Máj svou základnu.
Starají se hlavně o klid a pořádek v ulicích a práce mají dost.

Oproti minulému roku se stížnosti na narušování veřejného pořádku a občanského soužití téměř zdvojnásobily. Asistenti dohlížejí také na dodržování nočního klidu a pomáhají zprostředkovat lepší komunikaci mezi majoritní a minoritní částí obyvatel.

Mezi jejich největší úspěchy patří událost, kdy jediná žena v jejich řadách Martina Fučíková při klasické pochůzce na sídlišti narazila na squatera, kterého celostátně hledala policie. Pomohla při jeho pronásledování a následném zadržení.

Protože jeden z preventistů pracovní pozici na vlastní žádost opouští, hledají strážníci za něj vhodnou náhradu. Ti, kteří by se chtěli uplatnit v oblasti prevence kriminality, mají nyní možnost se přihlásit. Jako asistenti prevence kriminality pracují zástupci majoritní skupiny obyvatel i Romové.

RADKA DOLEŽALOVÁ