Našli jste na houbách místo hříbků dělostřelecký granát nebo při smejčení půdy zásobník za trámem? Nejste jediní.
Letos totiž vyjížděl krajský pyrotechnik už k 117 případům nalezené munice .

„Nejčastěji ji lidé nacházejí při terénních úpravách nebo úklidu,“ říká krajský pyrotechnik Ladislav Zágiba.
Na území kraje se nevybuchlá munice nachází v pohraničních oblastech na Jindřichohradecku a na Českokrumlovsku, odkud němečtí vojáci prchali do amerického zajetí. Jak jinak než beze zbraní a munice.

„S kuriózním případem jsem se letos setkal na Písecku u Jenčovského rybníka, kde při terénních úpravách našli přes 350 kusů puškových, ručních i dělostřeleckých granátů a 300 kg pěchotního střeliva,“ pokračuje Zágiba.
„K nálezu tří leteckých pum americké výroby mě přivolali do Českých Velenic a jednu německou leteckou pumu našli na Táborsku.“
S jakou municí se nejčastěji pyrotechnici setkávají?
„Je to velké množství pěchotního střeliva, ruční granáty všech typů, dělostřelecké miny ráže 50 - 120 mm, dělostřelecké granáty anebo letecké bomby,“ vypočítává Ladislav Zágiba. „Na bývalých cvičištích armády se logicky nachází zbytky munice. Z 90 procent se jedná o munici cvičnou a školní.“

Granát místo závaží

Nejstarší nález objevila starší paní na Jindřichohradecku pod střechou.
„Domnívala se, že se jedná o závaží k hodinám. Přivolaný pyrotechnik ale zjistil, že nalezla dva dělostřelecké granáty pocházející z období prusko-rakouských válek,“ říká jihočeská policejní mluvčí Jana Hlavínová. „Jednalo se o čtyřliberní a osmiliberní nevybuchlé granáty.“

V minulosti se policejní pyrotechnici setkávali s vášnivými hledači militárií, kteří nalezenou munici kradli. „Neuvědomovali si, že se jedná o majetek republiky, a podceňovali i nebezpečí, které hrozí každému, kdo manipuluje s municí,“ pokračuje Hlavínová. „Letos se pyrotechnici potkali i s poctivými nálezci, kteří nálezy oznámili a s pyrotechniky spolupracují, za což vždycky děkujeme.“

Podle odborníků se každým rokem zvyšuje nebezpečí výbuchu nalezené válečné munice, která se i nadále bude nacházet na území kraje.
„V těchto lokalitách končila druhá světová válka a odstupující německá vojska zde byla odzbrojována jak americkou, tak sovětskou armádou,“ vysvětluje Ladislav Zágiba. „Ne všechna munice pak byla řádně zlikvidována. Výbušnina například trinitrotoluen je fyzikálně a chemicky stálá i po 70 letech.“
Pyrotechnik nálezce munice varuje. „V žádném případě nesmíte s nalezeným předmětem manipulovat anebo jej prozkoumávat,“ říká důrazně Zágiba. „Místo nálezu je nutné označit a okamžitě vyrozumět Policii ČR.“

Pozor na rachejtle!

Pyrotechnici předmět zajistí a bezpečně odvezou. Munice se pak jednou za čas likviduje ve vojenském výcvikovém prostoru v Boleticích.
„Spolupracujeme i se školami, kde dětem vysvětlujeme, jak se při nálezu neznámého předmětu chovat. Upozorňujeme je i na manipulaci i se zábavnou pyrotechnikou,“ dodává policejní mluvčí Jana Hlavínová.