V sobotu 16. října se v jihočeské metropoli uskutečnil slavnostní křest knihy Karla Hansy „Poznatky a zážitky z Francie“. Je výjimečná tím, že obsahuje snímky, které zachycují předválečnou Francii a hlavně přístav Lorient. Jsou to v několika případech vůbec jediné dochované snímky lokalit, které zcela zničila válka.

Českobudějovický autor Karel Hansa v letech 1949 – 1950 zpracoval rukopis ze svých vzpomínek na cesty po Bretani v roce 1927, kde se věnuje především městu Lorient. Rukopis obohacený o unikátní fotografie byl dosud uložen v Jihočeské vědecké knihovně a nikdy nevyšel tiskem. Kniha vznikla za podpory statutárního města České Budějovice a jistě obohatí partnerství s francouzským městem Lorient uzavřené v roce 1997.

Akce se konala v nové budově Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, protože v jejích fondech se nacházel rukopis knihy. Pozvání na akci přijal velvyslanec Francie v České republice J. E. Alexis Dutertre a starosta města Lorient Fabrice Loher. Za město se akce zúčastnil 1. náměstek primátora Juraj Thoma.

Karel Hansa se narodil 25. 11. 1890 ve Vídni, zemřel 4. 6. 1967 v Praze. Dětství prožil v Českých Budějovicích, v letech 1905-1906 navštěvoval školu v Lišově, následovala roční praxe ve schwarzenberském revíru Libníč a dvouleté studium na České škole revírnické v Písku. Od roku 1918 žil opět s rodinou v Českých Budějovicích, později se přestěhoval do Prahy. Podnikl řadu cest na Blízký východ, Jugoslávie a na Podkarpatskou Rus, ze kterých čerpal pro svou spisovatelskou práci. Jeho knižní prvotina „Hrůzy východu“ je věnována arménské genocidě Turky. V letech 1949-1950 pracoval na rukopisu svých vzpomínek na cestu po Francii, který je nyní uložený ve fondu regionálního oddělení Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a nikdy tiskem nevyšel. Jedná se o strojopis s názvem „Poznatky a zážitky z Francie, s mnoha obrázky vlastních a původních fotografií“.

Větší část tohoto rukopisu je věnována cestě po Bretani z roku 1927, především se zde autor věnuje svému pobytu v městě Lorient, a je doplněn řadou unikátních fotografií. Citujme z úvodu jeho rukopisu: V předsevzatém úkolu jsem započal … o průběhu cesty vlakem k břehům Atlantského oceánu, o návštěvě vraku námořního křižníku fr. válečného loďstva, o životě bretoňských rybářů a lidovém folkloru, o lovu ryb ve vodách Golfských proudů, o životě krajanů v areně francouzského cirkusu, připojiv momentky z neobyčejné slavnosti v Lorientu.

„Právě popis scén z běžného života a fotografická dokumentace jsou unikátní - i pro město Lorient, dnes partnerské město Českých Budějovic. Lorient byl totiž později, na konci druhé světové války, téměř srovnán se zemí během spojeneckých náletů a Hansovy fotografie jsou tak v mnohých případech unikátní památkou na předválečné město“ uvedla před časem pro Deník zástupkyně ředitele Jihočeské vědecké knihovny Zuzana Hájková k rukopisu, který dlouho ležel pozapomenut ve fondech knihovny.

Bretaňské město Lorient je od roku 1997 partnerským městem Českých Budějovic. Toto partnerství se projevilo především v roce 2002, kdy České Budějovice zasáhly ničivé povodně a kdy mohli Českobudějovičtí ocenit nezištnou pomoc, která byla iniciována občany města Lorient. Jednalo se o finanční sbírku, která přispěla na rekonstrukci lávky pro pěší v Suchém Vrbném. I Jihočeská vědecká knihovna, citelně zasažená povodněmi, získala dar více než 200 francouzských knih do svého fondu.